CBM

Zarządzanie przez kompetencje – element składowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi . Elementarnym założeniem tej praktyki jest świadomość znaczenia ludzkich kompetencji w osiąganiu założonych...

Zarządzanie przez kompetencje – element składowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi . Elementarnym założeniem tej praktyki jest świadomość znaczenia ludzkich kompetencji w osiąganiu założonych...

Zarządzanie przez jakość ( zarządzanie kompleksową jakością , kompleksowe zarządzanie jakością , totalne zarządzanie jakością ) - podejście do zarządzania organizacją , w którym każdy aspekt...

Zarządzanie przez cele – jedna z metod zarządzania. U jej podstaw leży założenie, że do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i...

Zarządzanie przez projekty – zestaw działań obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie , przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowanych na projekty i...

MbO

Zarządzanie przez cele – jedna z metod zarządzania. U jej podstaw leży założenie, że do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i...

Zarządzanie przez jakość ( zarządzanie kompleksową jakością , kompleksowe zarządzanie jakością , totalne zarządzanie jakością ) - podejście do zarządzania organizacją , w którym każdy aspekt...

TQM

Zarządzanie przez jakość ( zarządzanie kompleksową jakością , kompleksowe zarządzanie jakością , totalne zarządzanie jakością ) - podejście do zarządzania organizacją , w którym każdy aspekt...

Zarządzanie przez jakość ( zarządzanie kompleksową jakością , kompleksowe zarządzanie jakością , totalne zarządzanie jakością ) - podejście do zarządzania organizacją , w którym każdy aspekt...

Zarządzanie przez cele – jedna z metod zarządzania. U jej podstaw leży założenie, że do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i...

Zarządzanie przez jakość ( zarządzanie kompleksową jakością , kompleksowe zarządzanie jakością , totalne zarządzanie jakością ) - podejście do zarządzania organizacją , w którym każdy aspekt...

Zarządzanie przez kompetencje – element składowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi . Elementarnym założeniem tej praktyki jest świadomość znaczenia ludzkich kompetencji w osiąganiu założonych...

Zarządzanie przez konflikty - sposób wpływania na pracowników wszelkimi sposobami, które maja na celu przeciwdziałać skutkom konfliktów, czyli niskiej aktywności, brakowi zaangażowania i marazmowi.

Zarządzanie przez motywację - całokształt działań i decyzji, podejmowanych przez każdego menedżera, mających na celu mobilizowanie pracownika do bardziej wytężonej pracy, pobudzając go do wkładania...

Zarządzanie przez projekty – zestaw działań obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie , przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowanych na projekty i...

ZPC

Zarządzanie przez cele – jedna z metod zarządzania. U jej podstaw leży założenie, że do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i...