ABC

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

Lean accounting - metoda rachunkowości zarządczej oparta o Lean Management , koncentrująca się głównie na ocenie i motywacji pracowników pod kątem właściwych, zgodnych z ideą Lean Management...

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

GPK

GPK - metoda rachunkowości zarządczej oparta o koszty krańcowe i centra kosztów...

Lean accounting - metoda rachunkowości zarządczej oparta o Lean Management , koncentrująca się głównie na ocenie i motywacji pracowników pod kątem właściwych, zgodnych z ideą Lean Management...

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

RCA

RCA - dynamiczne, w pełni zintegrowane i kompleksowe podejście do rachunkowości zarządczej , zapewniające wsparcie menedżerom w celu decyzji o charakterze...

RCA - dynamiczne, w pełni zintegrowane i kompleksowe podejście do rachunkowości zarządczej , zapewniające wsparcie menedżerom w celu decyzji o charakterze...

TA

TA - jedna z najważniejszych metod ostatnich czasów, uwzględniająca współzależność nowoczesnych procesów produkcyjnych. Analiza jest dokonywana z punktu widzenia konkretnego produktu , klienta czy...

TA - jedna z najważniejszych metod ostatnich czasów, uwzględniająca współzależność nowoczesnych procesów produkcyjnych. Analiza jest dokonywana z punktu widzenia konkretnego produktu , klienta czy...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...