Metody i techniki Six Sigma - zestaw metod , Technik i narzędzi zalecanych do używania przy stosowaniu koncepcji Six Sigma...

DMADV - metoda zarządzania projektem nowego procesu lub produktu . Kolejne litery jest to skrót od wyrazów angielskich oznaczających poszczególne fazy: Define, Measure, Analyze, Design, Verify.

DMAIC - metoda optymalizacji procesów (i nie tylko), umożliwiającą obiektywne spojrzenie na problem i zrozumienie – poprzez zastosowanie analizy statystycznej bazującej na faktach – co należy...

Projektowanie dla Six Sigma - oddzielna i rozwijająca się metoda zarządzania procesami biznesowymi związana z tradycyjną Six Sigma . Przez niektóre źródła utożsamiana z metodą DMADV . Linki...

Projektowanie dla Six Sigma - oddzielna i rozwijająca się metoda zarządzania procesami biznesowymi związana z tradycyjną Six Sigma . Przez niektóre źródła utożsamiana z metodą DMADV . Linki...

Projektowanie dla Six Sigma - oddzielna i rozwijająca się metoda zarządzania procesami biznesowymi związana z tradycyjną Six Sigma . Przez niektóre źródła utożsamiana z metodą DMADV . Linki...

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

5W

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów - metoda zapobiegania skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania...

Punktowy diagram korelacji ( wykres korelacji , analiza korelacji , diagram rozproszenia , wykres rozproszenia , diagram rozrzutu , wykres rozrzutu , wykres zmiennych ) - rodzaj wykresu, który...

Analiza kosztów i korzyści – metoda oceny efektywności inwestycji i projektów biorąca pod uwagę całość przewidywanych korzyści i kosztów, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych (np. środowiskowych...

Diagram Pareto ( diagram Pareto-Lorenza , wykres Pareto , analiza Pareto ) - rodzaj wykresu, zawierającego zarówno słupki, jak i wykres liniowy. Słupki pokazują wartości w porządku malejącym, a...

Analiza przyczyn źródłowych – metoda rozwiązywania problemów ukierunkowana na identyfikowanie źródeł przyczyny problemów lub zdarzeń. Skuteczność metodyki RCA wynika z eliminowania rzeczywistych...

Analiza wariancji - metoda statystyczna, służąca do badania obserwacji, które zależą od jednego lub wielu działających równocześnie czynników. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem...

SIPOC ( COPIS ) – narzędzie używane przez zespół do zidentyfikowania wszystkich elementów procesu przed rozpoczęciem jego realizacji zgodnie z przyjętymi zasadami i wobec uzgodnionych kryteriów.

Analiza wariancji - metoda statystyczna, służąca do badania obserwacji, które zależą od jednego lub wielu działających równocześnie czynników. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem...

Analiza wariancji - metoda statystyczna, służąca do badania obserwacji, które zależą od jednego lub wielu działających równocześnie czynników. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem...

ANOVA Gauge R&R - technika analizy systemów pomiarowych wykorzystywana w Six Sigma , która używa analizy wariancji modelu przypadkowych skutków, aby ocenić system pomiarowy. Ocena systemu...

ANOVA Gauge R&R - technika analizy systemów pomiarowych wykorzystywana w Six Sigma , która używa analizy wariancji modelu przypadkowych skutków, aby ocenić system pomiarowy. Ocena systemu...

Arkusz kontrolny ( arkusz analityczny ) - rodzaj dokumentu (formularza) wykorzystywanego do zbierania danych w czasie i miejscu powstawania tych danych. Arkusz można stosować zarówno do zbierania...

Arkusz kontrolny ( arkusz analityczny ) - rodzaj dokumentu (formularza) wykorzystywanego do zbierania danych w czasie i miejscu powstawania tych danych. Arkusz można stosować zarówno do zbierania...

Projektowanie aksjomatyczne - metoda projektowania systemów z wykorzystaniem metod macierzowych do usystematyzowanej analizy transformacji potrzeb klienta na wymagania funkcjonalne, parametry...