Logistyka produkcji - skupia się na ogóle działań, mających na celu efektywne przemieszczanie surowców w procesie produkcyjnym i transporcie gotowych produktów po jego zakończeniu do magazynu ...

Just In Time ( JIT , Just-In-Time , dokładnie na czas ) - strategia zarządzania zapasami, stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcję poziomu zapasów w całym procesie...

Just In Time ( JIT , Just-In-Time , dokładnie na czas ) - strategia zarządzania zapasami, stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcję poziomu zapasów w całym procesie...

Metoda WCM (Word Class Manufacturing) - metoda doskonalenia cyklu logistyki produkcji. Głównym celem metody jest zwiększenia poziomu jakości oraz redukcja kosztów...

Zlecenie produkcyjne - dokument określający jaki wyrób będzie produkowany. Określa także z czego i w jaki sposób będzie on wytwarzany. Zlecenia produkcyjne mogą być tworzone bezpośrednio z zamówień...