Logistyka - dziedzina nauki zajmująca się zarządzaniem przepływem surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz informacji. Logistyka w przedsiębiorstwie koncentruje się na dostarczeniu właściwych...

E-logistyka - dział logistyki polegający na wykorzystaniu internetu oraz systemów informatycznych do koordynowania i integrowania działań prowadzących do dostarczenia produktów od wytwórców do...

Ekologistyka ( logistyka odzysku ) - obejmuje szereg działań prowadzących do ponownego wykorzystania produktów i materiałów. Głównym zadaniem ekologistyki jest planowanie efektywnego przepływu...

Funkcja koordynacyjna logistyki - odpowiednie koordynowanie działań logistycznych pozwala na wykorzystanie niezbędnych elementów, potrzebnych do dostarczenia klientom produktów spełniających ich...

Funkcja realizacji przepływów rzeczowych - funkcja pozwalająca na zintegrowanie odrębnych podsystemów logistycznych przedsiębiorstwa. W logistyce, właściwy przepłwy informacji pozwala na przepływy...

Lista kontrolna - wykaz czynności zaplanowanych do zrealizowania. Po zakończeniu zadania, zaznacza się na liście kontrolnej jego wykonanie i przechodzi się do następej czynności na liście. Lista...

Logistyka dystrybucji - dotyczy organizacji transportu w celu sprzedania wyrobów końcowych i dostarczenia ich odpowiednim klientom przy jak najniższych kosztach. Jej celem jest zapewnienie...

Logistyka marketingowa ( zarządzanie logistyczno-marketingowe ) - zintegrowana funkcja marketingu i logistyki , nastawiona na realizację ich celów. Zarządzanie logistyczno-marketingowe stanowi...

Logistyka transportu - zajmuje się planowaniem i optymalizacją przemieszczania ładunków. Jej kluczowymi elementami jest spedycja oraz baza magazynowa. Rolą logistyki transportu jest dostarczenie...

Logistyka zaopatrzenia - zajmuje się przemieszczaniem materiałów od dostawców do przedsiębiorstw produkcyjnych . Stawia sobie za cel niedopuszczenie do przerwania produkcji , poprzez zapewnienie...

Metoda Halla – metoda wykorzystywana w projektowaniu systemów logistycznych opracowana przez Artura...

Logistyka zaopatrzenia - zajmuje się przemieszczaniem materiałów od dostawców do przedsiębiorstw produkcyjnych . Stawia sobie za cel niedopuszczenie do przerwania produkcji , poprzez zapewnienie...

System logistyczny - celowo zorganizowany i połączony zespół elementów (podsystemów) takich jak: produkcja , transport , magazynowanie , odbiorca , wraz z relacjami między nimi zachodzącymi oraz...