Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

5S

5S ( metoda 5 kroków , 5xS ) - metoda (proces) ciągłego doskonalenia, której celem jest stworzenia miejsca pracy spełniającego warunki sterowania wizualnego oraz Lean manufacturing . Wdrożenie 5S...

5W

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

5xS

5S ( metoda 5 kroków , 5xS ) - metoda (proces) ciągłego doskonalenia, której celem jest stworzenia miejsca pracy spełniającego warunki sterowania wizualnego oraz Lean manufacturing . Wdrożenie 5S...

Sześć Sigma ( 6 Sigma ) - metoda zarządzania jakością oparta na pozyskaniu jak największej liczby danych w celu późniejszego wykorzystania ich do osiągnięcia maksymalnej jakości. Cechą...

Lean accounting - metoda rachunkowości zarządczej oparta o Lean Management , koncentrująca się głównie na ocenie i motywacji pracowników pod kątem właściwych, zgodnych z ideą Lean Management...

Andon - tablica świetlna w zarządzaniu procesem produkcyjnym wskazująca stanowisko, na którym został zauważony defekt produktu (sygnał daje pracownik). System służy powiadomieniu kierownictwa...

Jidoka - jeden z filarów Systemu Produkcyjnego Toyoty , niezbędny do utrzymania płynności procesu ( Just In Time ) oraz stosowania technik Lean Management...

Chaku-Chaku ( chaku chaku rain , dosłownie z języka japońskiego oznacza ładuj-ładuj ) - metoda ciągłości przepływu materiału i realizacji operacji produkcyjnych przez jednego operatora. Jest to...

Chaku-Chaku ( chaku chaku rain , dosłownie z języka japońskiego oznacza ładuj-ładuj ) - metoda ciągłości przepływu materiału i realizacji operacji produkcyjnych przez jednego operatora. Jest to...

Droga Toyoty - filozofia pracy Toyoty, zbiór zasad, leżący u podstaw systemu produkcyjnego Toyoty oraz podejścia do zarządzania w tej firmie. Filozofia ta powstała w oparciu o Fundamentalne Zasady...

Gemba (jap. 現場, genba , dosłownie miejsce zdarzenia , miejsce wykonywania rzeczywistej pracy ) – japońskie słowo stosowane w Systemie Produkcyjnym Toyoty oraz w Lean Management dla określenia...

Genchi Genbutsu (jap. 現地現物 oznacza idź i zobacz ) - jedna z głównych zasad systemu produkcyjnego Toyoty . Sugeruje, że aby w pełni zrozumieć sytuację trzeba iść do Gemba (jap. 现场) lub do...

Genchi Genbutsu (jap. 現地現物 oznacza idź i zobacz ) - jedna z głównych zasad systemu produkcyjnego Toyoty . Sugeruje, że aby w pełni zrozumieć sytuację trzeba iść do Gemba (jap. 现场) lub do...

Heijunka (jap. 平準化, równoważenie produkcji , poziomowanie produkcji ) - technika równoważenia produkcji, która utrzymuje stałe wolumeny produkcji. Jest odzwierciedleniem popytu klienta, ilości do...

Hoshin Kanri ( hoshin ) - System wzmacniający ogólną zdolność organizacji i skupienie całej zdolności przedsiębiorstwa na poprawie funkcjonowania poprzez rozwinięcie ujednoliconej polityki i planu...

Hoshin Kanri ( hoshin ) - System wzmacniający ogólną zdolność organizacji i skupienie całej zdolności przedsiębiorstwa na poprawie funkcjonowania poprzez rozwinięcie ujednoliconej polityki i planu...

Hoshin Kanri ( hoshin ) - System wzmacniający ogólną zdolność organizacji i skupienie całej zdolności przedsiębiorstwa na poprawie funkcjonowania poprzez rozwinięcie ujednoliconej polityki i planu...

Jidoka - jeden z filarów Systemu Produkcyjnego Toyoty , niezbędny do utrzymania płynności procesu ( Just In Time ) oraz stosowania technik Lean Management...