Kwalifikacje zawodowe ( kompetencje twarde ) – zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów...

Kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii są ogólnie przyznawane przez organizacje zawodowe, zgodnie z ich statutami. Kwalifikacje te są przedmiotem dyrektyw europejskich dotyczących kwalifikacji...

Przekwalifikowanie - nabycie dodatkowych bądź nowych kwalifikacji w ramach tej samej grupy zawodowej. Przekwalifikowanie najczęściej związane jest ze zmianą zapotrzebowania na rynku pracy bądź...