Kontrola kosztów ( kontroling kosztów , controlling kosztów , zarządzanie kosztami , redukcja kosztów ) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Koszt – wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (np. podatki, składki ZUS) związane z...

Kontrola kosztów ( kontroling kosztów , controlling kosztów , zarządzanie kosztami , redukcja kosztów ) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Kontrola kosztów ( kontroling kosztów , controlling kosztów , zarządzanie kosztami , redukcja kosztów ) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Kontrola kosztów ( kontroling kosztów , controlling kosztów , zarządzanie kosztami , redukcja kosztów ) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Kontrola kosztów ( kontroling kosztów , controlling kosztów , zarządzanie kosztami , redukcja kosztów ) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Kontrola kosztów ( kontroling kosztów , controlling kosztów , zarządzanie kosztami , redukcja kosztów ) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Kontrola kosztów ( kontroling kosztów , controlling kosztów , zarządzanie kosztami , redukcja kosztów ) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Kontrola kosztów ( kontroling kosztów , controlling kosztów , zarządzanie kosztami , redukcja kosztów ) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Koszt – wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (np. podatki, składki ZUS) związane z...

Koszt – wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (np. podatki, składki ZUS) związane z...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Amortyzacja – proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym lub sposób rozłożenia kosztów aktywów w czasie, w którym dane aktywa są...

TCO ( Całkowity Koszt Posiadania ) - spójna metodyka analizy kosztów, ujmująca całkowity koszt pozyskania, instalowania, użytkowania, utrzymywania i w końcu pozbycia się aktywów w firmie na...

Centrum kosztów – miejsce powstawania kosztów w organizacji, które nie wpływa bezpośrednio na powstawanie przychodu organizacji. Typowymi centrami kosztów są działy B+R, marketingu czy obsługi...

Kontrola kosztów marketingu – kontrola kosztów związanych z działalnością marketingową przedsiębiorstwa. Jest to część controllingu marketingowego organizacji. Wskaźniki struktury, dynamiki oraz...

Koszty złej jakości – są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z niskim poziomem jakości (np. z tytułu uznanych gwarancji , zużycia surowców, składowania i utylizacji...

Centrum kosztów – miejsce powstawania kosztów w organizacji, które nie wpływa bezpośrednio na powstawanie przychodu organizacji. Typowymi centrami kosztów są działy B+R, marketingu czy obsługi...

Koszty jakości – nakłady poniesione na uzyskanie pewności, że produkty, które trafiają do rąk klienta wykonane są zgodnie z przyjętą specyfikacją. Sposób w jaki przedsiębiorstwo potrafi zaspokoić...

Koszty złej jakości – są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z niskim poziomem jakości (np. z tytułu uznanych gwarancji , zużycia surowców, składowania i utylizacji...

Amortyzacja – proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym lub sposób rozłożenia kosztów aktywów w czasie, w którym dane aktywa są...

Redukcja strat ( eliminowanie marnotrawstwa ) - podejście do zarządzania i/lub zmniejszania wydatków związanych z działalnością...

Koszty finansowe – Koszt y uzyskania przez przedsiębiorstwo przychodów finansowych. Koszty finansowe można również określić jako koszty, które odnoszą się do korzystania z kapitału obcego przez...