Koordynacja projektowania - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań projektowania usług , procesów i zasobów . Koordynacja...

Projektowanie - czynność lub proces w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), który lub która określa wymagania , a następnie określa rozwiązanie, które jest w stanie spełnić te...

Koordynacja projektowania - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań projektowania usług , procesów i zasobów . Koordynacja...

Projektowanie - czynność lub proces w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), który lub która określa wymagania , a następnie określa rozwiązanie, które jest w stanie spełnić te...

Koordynacja projektowania - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań projektowania usług , procesów i zasobów . Koordynacja...

Projektowanie - czynność lub proces w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), który lub która określa wymagania , a następnie określa rozwiązanie, które jest w stanie spełnić te...

Architektura - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), struktura systemu lub usługi IT uwzględniająca relacje między komponentami usług i środowiskiem, w którym się znajdują.

Architektura - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), struktura systemu lub usługi IT uwzględniająca relacje między komponentami usług i środowiskiem, w którym się znajdują.

Architektura - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), struktura systemu lub usługi IT uwzględniająca relacje między komponentami usług i środowiskiem, w którym się znajdują.

Biuro zarządzania projektami - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) funkcja lub grupa odpowiedzialna za zarządzanie...

Burza mózgów - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) technika pracy, której celem jest wytworzenie jak...

Burza mózgów - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) technika pracy, której celem jest wytworzenie jak...

Gotowy produkt komercyjny - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) wcześniej istniejąca aplikacja lub oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware ), która może zostać...

Gotowy produkt komercyjny - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) wcześniej istniejąca aplikacja lub oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware ), która może zostać...

Gotowy produkt komercyjny - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) wcześniej istniejąca aplikacja lub oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware ), która może zostać...

Gotowy produkt komercyjny - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) wcześniej istniejąca aplikacja lub oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware ), która może zostać...

Ergonomia - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) łatwość użycia aplikacji , produktu lub usługi informatycznej . Wymagania ergonomii często są zawarte w zestawieniu wymagań...

Gotowy produkt komercyjny - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) wcześniej istniejąca aplikacja lub oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware ), która może zostać...

Oprogramowanie pośredniczące - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oprogramowanie pośredniczące, umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komponentów programów lub...

Oprogramowanie pośredniczące - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oprogramowanie pośredniczące, umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komponentów programów lub...

Oprogramowanie pośredniczące - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oprogramowanie pośredniczące, umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komponentów programów lub...