Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Powiadomienie o zamknięciu projektu - informacja przekazywana przez Komitet Sterujący wszystkim interesariuszom oraz organizacjom, w których siedzibach projekt jest realizowany, o tym, że można...

Powiadomienie o zamknięciu projektu - informacja przekazywana przez Komitet Sterujący wszystkim interesariuszom oraz organizacjom, w których siedzibach projekt jest realizowany, o tym, że można...

Raport Końcowy Projektu - raport przekazywany Komitetowi Sterującemu przez Kierownika Projektu potwierdzający przekazanie wszystkich produktów , zawierający uaktualnione Uzasadnienie Biznesowe oraz...

Raport Końcowy Projektu - raport przekazywany Komitetowi Sterującemu przez Kierownika Projektu potwierdzający przekazanie wszystkich produktów , zawierający uaktualnione Uzasadnienie Biznesowe oraz...

Zalecenia działań następczych - rekomendowane czynności związane z niezakończonymi pracami, niezamkniętymi zagadnieniami czy ryzykami oraz innymi działaniami niezbędnymi do umożliwienia...

Zalecenia działań następczych - rekomendowane czynności związane z niezakończonymi pracami, niezamkniętymi zagadnieniami czy ryzykami oraz innymi działaniami niezbędnymi do umożliwienia...

Raport Doświadczeń (ed.2005 Raport o Doświadczeniach ) - raport dokumentujący wszelkie doświadczenia, które można zastosować z pożytkiem w innych projektach . Celem raportu jest wywołanie działania...

Raport Doświadczeń (ed.2005 Raport o Doświadczeniach ) - raport dokumentujący wszelkie doświadczenia, które można zastosować z pożytkiem w innych projektach . Celem raportu jest wywołanie działania...

Raport Doświadczeń (ed.2005 Raport o Doświadczeniach ) - raport dokumentujący wszelkie doświadczenia, które można zastosować z pożytkiem w innych projektach . Celem raportu jest wywołanie działania...

Raport Doświadczeń (ed.2005 Raport o Doświadczeniach ) - raport dokumentujący wszelkie doświadczenia, które można zastosować z pożytkiem w innych projektach . Celem raportu jest wywołanie działania...

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .