Tolerancja korzyści - dopuszczalne odchylenie dla oczekiwanej korzyści , informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja korzyści jest udokumentowana w...

Tolerancja korzyści - dopuszczalne odchylenie dla oczekiwanej korzyści , informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja korzyści jest udokumentowana w...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Punkt kontrolny - przegląd postępu prac na szczeblu zespołu, odbywający się w określonych terminach. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Punkt kontrolny - przegląd postępu prac na szczeblu zespołu, odbywający się w określonych terminach. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Raport z Punktu Kontrolnego - raport o postępach prac każdego członka zespołu oparty na informacjach zebranych w trakcie przeglądu w punkcie kontrolnym , który jest przekazywany przez zespół...

Raport z Punktu Kontrolnego - raport o postępach prac każdego członka zespołu oparty na informacjach zebranych w trakcie przeglądu w punkcie kontrolnym , który jest przekazywany przez zespół...

Rezerwa - coś pozostawione w zapasie zwykle w celu obsługi odchyleń kosztów i czasu lub/oraz ryzyk . 1 Metodyka PRINCE2 nie poleca stosowania rezerw z następujących powodów: rozbieżnościami...

Rezerwa - coś pozostawione w zapasie zwykle w celu obsługi odchyleń kosztów i czasu lub/oraz ryzyk . 1 Metodyka PRINCE2 nie poleca stosowania rezerw z następujących powodów: rozbieżnościami...

Tolerancja kosztów - dozwolone odchylenie od zaplanowanych kosztów realizacji planu , o którym nie trzeba jeszcze natychmiast poinformować wyższego szczebla zarządzania. Tolerancja kosztów...

Tolerancja kosztów - dozwolone odchylenie od zaplanowanych kosztów realizacji planu , o którym nie trzeba jeszcze natychmiast poinformować wyższego szczebla zarządzania. Tolerancja kosztów...

Dziennik Projektu (ed.2005 Dziennik ) - nieformalne repozytorium wykorzystywane do zapisywania problemów i obaw , które mogą być obsłużone przez Kierownika Projektu w trybie nieformalnym. W...

Dziennik Projektu (ed.2005 Dziennik ) - nieformalne repozytorium wykorzystywane do zapisywania problemów i obaw , które mogą być obsłużone przez Kierownika Projektu w trybie nieformalnym. W...

Dziennik Projektu (ed.2005 Dziennik ) - nieformalne repozytorium wykorzystywane do zapisywania problemów i obaw , które mogą być obsłużone przez Kierownika Projektu w trybie nieformalnym. W...

Dziennik Doświadczeń (ed.2005 Rejestr Doświadczeń ) - nieformalne repozytorium doświadczeń, które mają zastosowanie w tym projekcie lub w przyszłych projektach, uznawane za jeden z produktów...

Dziennik Projektu (ed.2005 Dziennik ) - nieformalne repozytorium wykorzystywane do zapisywania problemów i obaw , które mogą być obsłużone przez Kierownika Projektu w trybie nieformalnym. W...

Ocena Końcowa Etapu - przegląd Raportu Końcowego Etapu dokonywany przez Komitet Sterujący i Kierownika Projektu w celu podjęcia decyzji, czy zatwierdzić Plan (następnego) Etapu . W zależności od...

Ocena Końcowa Etapu - przegląd Raportu Końcowego Etapu dokonywany przez Komitet Sterujący i Kierownika Projektu w celu podjęcia decyzji, czy zatwierdzić Plan (następnego) Etapu . W zależności od...

Raport Końcowy Etapu - raport przekazywany Komitetowi Sterującemu przez Kierownika Projektu na zakończenie każdego etapu zarządczego projektu. Dostarcza informacji o osiągnięciach projektu w...