Koszty subaddytywne – to koszty, jakie ponoszą firmy, działające na rynku, mające taką właściwość, że pojedyncza firma może dostarczyć całą wielkość produkcji, na którą istnieje popyt rynkowy, w...

Nieuczciwa konkurencja – dział publicznego prawa gospodarczego, mający na celu ochronę interesów przedsiębiorców oraz, w mniejszym stopniu, konsumentów, przed działaniami sprzecznymi z prawem lub...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK ) – organ administracji rządowej ustawowo odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu ochrony konsumentów. Jego działalność można podzielić na prace...

Nieuczciwa konkurencja – dział publicznego prawa gospodarczego, mający na celu ochronę interesów przedsiębiorców oraz, w mniejszym stopniu, konsumentów, przed działaniami sprzecznymi z prawem lub...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK ) – organ administracji rządowej ustawowo odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu ochrony konsumentów. Jego działalność można podzielić na prace...