Szkoła zasobów i kompetencji – jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego . Zakłada, że organizacja jest zbiorem aktywów, ( zasobów ) i kompetencji . Koncepcja ta stanowi, że strategia...