ACCA - międzynarodowa organizacja zrzeszająca i egzaminująca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Aby zostać członkiem stowarzyszonym (ang. affiliate ) należy zdać lub być zwolnionym z...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ( SKwP ) – polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami...

ACCA - międzynarodowa organizacja zrzeszająca i egzaminująca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Aby zostać członkiem stowarzyszonym (ang. affiliate ) należy zdać lub być zwolnionym z...

BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2 , MSP , M o R i P3O . Cel ten realizowany...

BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2 , MSP , M o R i P3O . Cel ten realizowany...

BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2 , MSP , M o R i P3O . Cel ten realizowany...

CIMA ( Instytut Rachunkowości Zarządczej ) - wiodąca i największa profesjonalna organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej, która powstał w 1919 roku w Londynie.

CIMA ( Instytut Rachunkowości Zarządczej ) - wiodąca i największa profesjonalna organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej, która powstał w 1919 roku w Londynie.

Consortium for Service Innovation ( CSI ) – instytucja non-profit, koalicja organizacji skupiających się na innowacji w branży...

CSI

Consortium for Service Innovation ( CSI ) – instytucja non-profit, koalicja organizacji skupiających się na innowacji w branży...

ISO 14000 - zbiór norm adresowanych do różnych aspektów zarządzania środowiskowego. Zawiera praktyczne narzędzia dla firm i organizacji chcących zidentyfikować i kontrolować swój wpływ na...

FRR

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce ( FRR ) - fundacja działająca od 1991 roku na rzecz krzewienia wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów oraz integracji środowisk rachunkowych w Polsce.

Fundacja MSSF ( Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ) - organizacja pozarządowa, której celem jest przede wszystkim opracowywanie, zgodnie z interesem publicznym...

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce ( FRR ) - fundacja działająca od 1991 roku na rzecz krzewienia wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów oraz integracji środowisk rachunkowych w Polsce.

ISO/IEC TR 13335 – raport techniczny o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) . Został wydany wspólnie przez Międzynarodową Organizację...

ISO 26000 - międzynarodowa norma , która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility , CSR ). Norma nie zawiera...