Kategoria społeczno-zawodowa - część zbioru społecznego wydzielonego w praktyce życia społecznego ze względu na cechy istotne społecznie np. wiek, stan cywilny, Zawód , dochody itp. Kategorię...

Białe kołnierzyki - termin wprowadzony w amerykańskiej socjologii na określenie osób pracujących w zawodach niewymagających pracy fizycznej. Najczęściej utożsamiany jest on z pracownikami...

Niebieskie kołnierzyki - termin wprowadzony w amerykańskiej socjologii na określenie pracowników produkcyjnych lub administracyjnych niższego szczebla. Pracownicy fizyczni w USA faktycznie...

Cogitariat ( Kognitariat ) - kategoria społeczna charakterystyczna dla społeczeństwa informacyjnego , znajdująca się pomiędzy proletariatem (klasa najniższa) i digitariatem (klasa najwyższa).

Digitariat – kategoria społeczna charakterystyczna dla społeczeństwa informacyjnego , znajdująca się na szczycie hierarchii społecznej (ponad cogitariatem i proletariatem ). Tworzona jest przez...

Generacja Y - pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. i 90. XX wieku. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem Generacji X , oswoili nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z...

Przedsiębiorca – w ujęciu prawnym podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Przytoczoną tu...

Wolny strzelec – osoba pracująca bez Etat u, realizująca Projekt y na zlecenie, najczęściej specjalizująca się w danej dziedzinie. Do profesji szczególnie popularnych wśród wolnych strzelców...

Generacja X – pokolenie ludzi urodzonych w Polsce między 1961 a 1985. 1 (W innych krajach przyjmuje się nieco inne daty, np. w USA do 1980 2 ). X oznaczać ma niewiadomą – ludzi, którzy nie wiedzą...

Generacja Y - pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. i 90. XX wieku. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem Generacji X , oswoili nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z...

Generacja Y - pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. i 90. XX wieku. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem Generacji X , oswoili nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z...

Generacja Y - pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. i 90. XX wieku. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem Generacji X , oswoili nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z...

Generacja Y - pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. i 90. XX wieku. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem Generacji X , oswoili nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z...

Generacja Y - pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. i 90. XX wieku. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem Generacji X , oswoili nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z...

Złote kołnierzyki – profesjonaliści z wyższym wykształceniem, których praca wymaga wykorzystania specjalistycznej wiedzy w celu rozwiązywania problemów. Wśród osób należących do tej grupy wymienia...

Zielone kołnierzyki ( zielone miejsca pracy ) - pracownicy zawodów powstałych w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. Są to przede wszystkim prace związane z...

Inteligencja - określenie warstwy społecznej żyjącej z pracy umysłu, wykształconej ostatecznie w XIX wieku głównie ze zubożałej szlachty, ale również ze stanu mieszczańskiego, rzadziej bogatego...

Klasa niższa ( klasa pracująca , czasami proletariat ) - ludzie zatrudnieni na “niższych” stanowiskach, podległych miejscach pracy. Przeważnie do klasy pracującej zalicza się tzw. Niebieskie...

Klasa średnia – w stratyfikacji społeczeństwa klasa społeczna znajdująca się pomiędzy klasą wyższą i klasą niższą . W XIX wieku do klasy średniej przynależeli drobni przedsiębiorcy oraz coraz...

Klasa wyższa – w stratyfikacji społecznej najwyżej położona klasa społeczna, której członkowie mają uprzywilejowany dostęp do dóbr, przeważnie ze względu na wysokie dochody. Są to też osoby...