Interesariusz - osoba fizyczna, grupa lub organizacja, która może mieć wpływ, może znajdować się pod wpływem lub może uważać się za znajdującą się pod wpływem danego przedsięwzięcia ( programu ...

Zaangażowanie interesariuszy - to proces polegający na zidentyfikowaniu osób/grup zainteresowanych rezultatem projektu lub wywierających na niego znaczący wpływ, oraz efektywnym komunikowaniu się z...

Biznes - obok Użytkownika i Dostawcy to jedna z trzech stron występujących w projekcie , których interesy reprezentowane są przez Komitet Sterujący . O kwestie związane z biznesem troszczy się w...

Klient - osoba lub grupa, która zleciła pracę i odniesie korzyści z jej końcowych rezultatów .

Klient - osoba lub grupa, która zleciła pracę i odniesie korzyści z jej końcowych rezultatów .

Dostawca - osoba, grupa lub kilka grup odpowiedzialnych za dostawę produktów specjalistycznych projektu.

Klient - osoba lub grupa, która zleciła pracę i odniesie korzyści z jej końcowych rezultatów .

Organ odpowiedzialny - osoba lub zespół zlecający projekt (zwykle zarząd korporacji lub programu ) uprawniony do zaangażowania zasobów i funduszy w imieniu organizacji zlecającej projekt.

Organ odpowiedzialny - osoba lub zespół zlecający projekt (zwykle zarząd korporacji lub programu ) uprawniony do zaangażowania zasobów i funduszy w imieniu organizacji zlecającej projekt.

Organ odpowiedzialny - osoba lub zespół zlecający projekt (zwykle zarząd korporacji lub programu ) uprawniony do zaangażowania zasobów i funduszy w imieniu organizacji zlecającej projekt.

Sponsor - osoba lub organizacja rozumiana zwykle, jako główna siła sprawcza programu lub projektu . PRINCE2 nie definiuje roli sponsora. Można przyjąć, że sponsorem najprawdopodobniej będzie...

Sponsor - osoba lub organizacja rozumiana zwykle, jako główna siła sprawcza programu lub projektu . PRINCE2 nie definiuje roli sponsora. Można przyjąć, że sponsorem najprawdopodobniej będzie...

Dostawca - osoba, grupa lub kilka grup odpowiedzialnych za dostawę produktów specjalistycznych projektu.

Użytkownik - osoba lub grupa ( użytkownicy ), która będzie używała jednego lub więcej produktów wytworzonych w projekcie .

Użytkownik - osoba lub grupa ( użytkownicy ), która będzie używała jednego lub więcej produktów wytworzonych w projekcie .

Użytkownik - osoba lub grupa ( użytkownicy ), która będzie używała jednego lub więcej produktów wytworzonych w projekcie .

Użytkownik - osoba lub grupa ( użytkownicy ), która będzie używała jednego lub więcej produktów wytworzonych w projekcie .

Użytkownik - osoba lub grupa ( użytkownicy ), która będzie używała jednego lub więcej produktów wytworzonych w projekcie .

Właściciel Programu/Projektu ( Dyrektor Zarządzający Programu/Projektu , Dyrektor Odpowiedzialny Programu/Projektu ) - określenie wprowadzone przez rząd Wielkiej Brytanii, niebędące terminem...