ocena pracownika Ocena kadrowa - instrument kierowania , należący do środków i metod organizacji formalnej. Jest to proces w którym dokonuje się oceny cech osobowych pracownika, jego postaw...

Procedura – opis przebiegu procesów , w którym szczegółowo przedstawia się kolejne czynności oraz uprawnienia i odpowiedzialność wykonawców 1 . Jeden z instrumentów kierowania , należący do środków...

System wynagrodzeń – przyjęty system zapłaty za pracę podporządkowaną, świadczoną na rzecz pracodawcy . Wynagrodzenie może być płatne z dołu i stanowić zapłatę za pracę już wykonaną lub płatne z...

Socjogram – graficzna prezentacja stosunków między ludźmi, więzi społecznych lub relacji sympatii-antypatii, uznania itp. w grupie społecznej sporządzana w socjometrii. Socjogram jest jednym z...

Socjogram – graficzna prezentacja stosunków między ludźmi, więzi społecznych lub relacji sympatii-antypatii, uznania itp. w grupie społecznej sporządzana w socjometrii. Socjogram jest jednym z...

System wynagrodzeń – przyjęty system zapłaty za pracę podporządkowaną, świadczoną na rzecz pracodawcy . Wynagrodzenie może być płatne z dołu i stanowić zapłatę za pracę już wykonaną lub płatne z...

Trening grupowy – metoda pracy grupowej, która bierze pod uwagę emocjonalne funkcjonowanie człowieka, jego doświadczenia i podmiotowość relacji np. uczestnik - prowadzący. Odwołuje się także do...

Techniki negocjacyjne - sposoby werbalizowania żądań, czynienie ustępstw, kamuflowania nadmiernej chęci szybkiego osiągnięcia porozumienia, stosowania oporu przed zabiegami oponenta do przechylenia...

Trening grupowy – metoda pracy grupowej, która bierze pod uwagę emocjonalne funkcjonowanie człowieka, jego doświadczenia i podmiotowość relacji np. uczestnik - prowadzący. Odwołuje się także do...

Trening grupowy – metoda pracy grupowej, która bierze pod uwagę emocjonalne funkcjonowanie człowieka, jego doświadczenia i podmiotowość relacji np. uczestnik - prowadzący. Odwołuje się także do...