Informatyczne systemy zarządzania produkcją – klasa informatycznych systemów zarządzania , których zasadniczym celem jest wsparcie procesu produkcji w zakresie zaopatrzenia materiałowego...

Informatyczne systemy zarządzania produkcją – klasa informatycznych systemów zarządzania , których zasadniczym celem jest wsparcie procesu produkcji w zakresie zaopatrzenia materiałowego...

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

APS

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

Closed Loop MRP – system klasy MRP z zamkniętą pętlą, czyli taki który realizuje funkcje systemu MRP oraz dodatkowo pozwala na naliczanie i korygowanie działalności zależnie od bieżącej sytuacji.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ( zaawansowane zarządzanie zasobami ) – klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy...

ERP

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ( zaawansowane zarządzanie zasobami ) – klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy...

Planowanie zasobów wytwórczych - klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem , następca systemów MRP . Model MRP II w stosunku do MRP został rozbudowany o...

Planowanie zapotrzebowania materiałowego - zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty, itp.). MRP ma za zadanie obliczyć dokładną ilość...

MRP

Planowanie zapotrzebowania materiałowego - zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty, itp.). MRP ma za zadanie obliczyć dokładną ilość...

Planowanie zasobów wytwórczych - klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem , następca systemów MRP . Model MRP II w stosunku do MRP został rozbudowany o...

Planowanie zapotrzebowania materiałowego - zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty, itp.). MRP ma za zadanie obliczyć dokładną ilość...

Planowanie zasobów wytwórczych - klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem , następca systemów MRP . Model MRP II w stosunku do MRP został rozbudowany o...

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ( zaawansowane zarządzanie zasobami ) – klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy...

Planowanie zasobów wytwórczych - klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem , następca systemów MRP . Model MRP II w stosunku do MRP został rozbudowany o...

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ( zaawansowane zarządzanie zasobami ) – klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy...

Planowanie zapotrzebowania materiałowego - zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty, itp.). MRP ma za zadanie obliczyć dokładną ilość...

Closed Loop MRP – system klasy MRP z zamkniętą pętlą, czyli taki który realizuje funkcje systemu MRP oraz dodatkowo pozwala na naliczanie i korygowanie działalności zależnie od bieżącej sytuacji.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ( zaawansowane zarządzanie zasobami ) – klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy...

Planowanie zapotrzebowania materiałowego - zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty, itp.). MRP ma za zadanie obliczyć dokładną ilość...