Informacje o programie - dokumenty przewidziane przez metodykę MSP w zarządzaniu programem . * Deklaracja Wizji - (ang. vision statement )* Dokument Definiujący Program - (ang. programme definition...

Informacje o programie - dokumenty przewidziane przez metodykę MSP w zarządzaniu programem . * Deklaracja Wizji - (ang. vision statement )* Dokument Definiujący Program - (ang. programme definition...

Informacje o programie - dokumenty przewidziane przez metodykę MSP w zarządzaniu programem . * Deklaracja Wizji - (ang. vision statement )* Dokument Definiujący Program - (ang. programme definition...

Informacje o programie - dokumenty przewidziane przez metodykę MSP w zarządzaniu programem . Deklaracja Wizji - (ang. vision statement ) Dokument Definiujący Program - (ang. programme definition...

Model Docelowy - dokument opisujący zmianę biznesową (transformację) organizacji lub jej otoczenia, która ma być efektem programu...

Model Docelowy - dokument opisujący zmianę biznesową (transformację) organizacji lub jej otoczenia, która ma być efektem programu...

Model Docelowy - dokument opisujący zmianę biznesową (transformację) organizacji lub jej otoczenia, która ma być efektem programu...

Plan Komunikacji Programu - dokument opisujący: co będzie komunikowane, jak to będzie zakomunikowane, kiedy i przez kogo będzie komunikowane. Plan Komunikacji Programu powinien zostać zdefiniowany...

Plan Programu - główny dokument kontrolny dla programu , który dostarcza możliwie szczegółowy i kompletny obraz, jak program ma być realizowany. Pozwala on Kierownikowi Programu wdrożyć spójne i...

Profile Interesariuszy - dokument zawierający charakterystykę każdego zidentyfikowanego interesariusza . Profile Interesariuszy zawierają odpowiedź na pytania Dlaczego jest zainteresowany...

Założenia Programu - dokument przedstawiający koncepcję proponowanego programu i zapewniający podstawę dla wstępnej oceny jego zasadności i wykonalności. Założenia Programu określają między innymi...

Założenia Programu - dokument przedstawiający koncepcję proponowanego programu i zapewniający podstawę dla wstępnej oceny jego zasadności i wykonalności. Założenia Programu określają między innymi...

Plan Komunikacji Programu - dokument opisujący: co będzie komunikowane, jak to będzie zakomunikowane, kiedy i przez kogo będzie komunikowane. Plan Komunikacji Programu powinien zostać zdefiniowany...

Plan Komunikacji Programu - dokument opisujący: co będzie komunikowane, jak to będzie zakomunikowane, kiedy i przez kogo będzie komunikowane. Plan Komunikacji Programu powinien zostać zdefiniowany...

Zlecenie Przygotowania Programu - dokument, często będący konsolidację informacji z różnych innych dokumentów, które razem uzasadniają i ukierunkowują działania prowadzące do identyfikacji programu...

Zlecenie Przygotowania Programu - dokument, często będący konsolidację informacji z różnych innych dokumentów, które razem uzasadniają i ukierunkowują działania prowadzące do identyfikacji programu...

Plan Programu - główny dokument kontrolny dla programu , który dostarcza możliwie szczegółowy i kompletny obraz, jak program ma być realizowany. Pozwala on Kierownikowi Programu wdrożyć spójne i...

Plan Programu - główny dokument kontrolny dla programu , który dostarcza możliwie szczegółowy i kompletny obraz, jak program ma być realizowany. Pozwala on Kierownikowi Programu wdrożyć spójne i...

Strategia Angażowania Interesariuszy - dokument przedstawiający zasady i wytyczne związane z angażowaniem interesariuszy w programie oraz przypisujący odpowiedzialność za przygotowanie głównych...

Strategia Angażowania Interesariuszy - dokument przedstawiający zasady i wytyczne związane z angażowaniem interesariuszy w programie oraz przypisujący odpowiedzialność za przygotowanie głównych...