ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia nadążanie usług informatycznych za zmieniającymi się potrzebami organizacji biznesowych poprzez identyfikację i...

ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia nadążanie usług informatycznych za zmieniającymi się potrzebami organizacji biznesowych poprzez identyfikację i...

ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia nadążanie usług informatycznych za zmieniającymi się potrzebami organizacji biznesowych poprzez identyfikację i...

ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia nadążanie usług informatycznych za zmieniającymi się potrzebami organizacji biznesowych poprzez identyfikację i...

ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia nadążanie usług informatycznych za zmieniającymi się potrzebami organizacji biznesowych poprzez identyfikację i...

Analiza drzewa błędów - technika w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang ITIL Service Design ), która może być...

Analiza luk - czynność w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang ITIL Continual Service Improvement ) polegająca na porównywaniu dwóch zestawów danych i identyfikacji różnic. Analiza luk jest...

Analiza SWOT - technika w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ), która przegląda i analizuje wewnętrzną siłę i słabości organizacji oraz zewnętrzne...

Analiza trendu - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) analiza danych w celu identyfikacji wzorców zależności czasowych. Używana w zarządzaniu...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Ocena - przegląd i analiza sprawdzająca, czy normy i zalecenia są przestrzegane, zapisy są właściwe, a cele dotyczące sprawności i skuteczności są osiągane.

Ocena - przegląd i analiza sprawdzająca, czy normy i zalecenia są przestrzegane, zapisy są właściwe, a cele dotyczące sprawności i skuteczności są osiągane.

Zrównoważona karta wyników - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ), narzędzie zarządzania zbudowane przez dr Roberta Kaplana i dr Davida Nortona.

Zrównoważona karta wyników - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ), narzędzie zarządzania zbudowane przez dr Roberta Kaplana i dr Davida Nortona.

Stan odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), obraz używany jako stan...

Stan odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), obraz używany jako stan...

Poziom odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), pewien stan odniesienia ...

Poziom odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), pewien stan odniesienia ...

Ocena porównawcza - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) proces odpowiedzialny za porównanie poziomu odniesienia (ang. benchmark ) z odpowiednimi...

Zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu ( zarządzanie zdolnością wykonawczą biznesu , zarządzanie pojemnością biznesu ) - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual...

Zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu ( zarządzanie zdolnością wykonawczą biznesu , zarządzanie pojemnością biznesu ) - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual...

Perspektywa biznesowa - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) zrozumienie usługodawcy oraz usług IT przez organizację biznesową i na odwrót...

Perspektywa biznesowa - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) zrozumienie usługodawcy oraz usług IT przez organizację biznesową i na odwrót...

Model Dojrzałości CMMI - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) procesowe podejście do doskonalenia, zdefiniowane na uniwersytecie Carnegie Mellon w...