ITIL Strategia Usług - faza w cyklu życia usługi , w której definiuje się: perspektywę, pozycję, plany i wzorce, które dostawca usług powinien wypełnić dla realizacji celów biznesowych organizacji.

ITIL Strategia Usług - faza w cyklu życia usługi , w której definiuje się: perspektywę, pozycję, plany i wzorce, które dostawca usług powinien wypełnić dla realizacji celów biznesowych organizacji.

ITIL Strategia Usług - faza w cyklu życia usługi , w której definiuje się: perspektywę, pozycję, plany i wzorce, które dostawca usług powinien wypełnić dla realizacji celów biznesowych organizacji.

ITIL Strategia Usług - faza w cyklu życia usługi , w której definiuje się: perspektywę, pozycję, plany i wzorce, które dostawca usług powinien wypełnić dla realizacji celów biznesowych organizacji.

ITIL Strategia Usług - faza w cyklu życia usługi , w której definiuje się: perspektywę, pozycję, plany i wzorce, które dostawca usług powinien wypełnić dla realizacji celów biznesowych organizacji.

SS

ITIL Strategia Usług - faza w cyklu życia usługi , w której definiuje się: perspektywę, pozycję, plany i wzorce, które dostawca usług powinien wypełnić dla realizacji celów biznesowych organizacji.

Opiekun klienta - rola w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM ) obejmująca jednak więcej aspektów handlowych.

Opiekun klienta - rola w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM ) obejmująca jednak więcej aspektów handlowych.

Zarządzanie kosztami usług informatycznych ( rachunkowość informatyczna ) - w ITIL ® proces fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odpowiedzialny za: identyfikowanie rzeczywistych...

Zarządzanie kosztami usług informatycznych ( rachunkowość informatyczna ) - w ITIL ® proces fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odpowiedzialny za: identyfikowanie rzeczywistych...

Okres sprawozdawczy - okres (zwykle rok), na jaki planowane są budżet , opłaty , amortyzacja i inne obliczenia finansowe.

Okres sprawozdawczy - okres (zwykle rok), na jaki planowane są budżet , opłaty , amortyzacja i inne obliczenia finansowe.

Amortyzacja - miara w fazie ITIL Strategia Usług (ang ITIL Service Strategy ) zmniejszenia wartości zasobów w ciągu swojego życia. Opiera się na zużyciu, eksploatacji lub innym pomniejszeniu...

Analiza kosztów i korzyści - czynność polegająca na analizie i porównywaniu kosztów i zysków w alternatywnych scenariuszach.

Analiza usług - technika stosowana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) do oceny wpływu incydentów na organizację biznesową . Analiza usług modeluje zależności pomiędzy...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Zasób - termin w ITIL występuje od fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) i oznacza wszelkie zasoby lub zdolności . Zasoby dostawcy usług obejmują wszystko, co bierze udział w...

Specyfika zasobu - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ), jeden lub więcej atrybutów zasobu sprawiający, że zasób jest szczególnie przydatny do realizacji określonego celu .

Specyfika zasobu - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ), jeden lub więcej atrybutów zasobu sprawiający, że zasób jest szczególnie przydatny do realizacji określonego celu .

Czynnik atrakcyjności - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) atrybut dodany do czegoś, aby uczynić to bardziej wyjątkowym i bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy . Na...

BIA

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...