ITIL Przekazanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia, że nowe, zmodyfikowane lub wycofane usługi spełniają oczekiwania organizacji biznesowej udokumentowane w fazie Strategii Usług i...

ITIL Przekazanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia, że nowe, zmodyfikowane lub wycofane usługi spełniają oczekiwania organizacji biznesowej udokumentowane w fazie Strategii Usług i...

ITIL Przekazanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia, że nowe, zmodyfikowane lub wycofane usługi spełniają oczekiwania organizacji biznesowej udokumentowane w fazie Strategii Usług i...

ITIL Przekazanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia, że nowe, zmodyfikowane lub wycofane usługi spełniają oczekiwania organizacji biznesowej udokumentowane w fazie Strategii Usług i...

ITIL Przekazanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia, że nowe, zmodyfikowane lub wycofane usługi spełniają oczekiwania organizacji biznesowej udokumentowane w fazie Strategii Usług i...

ST

ITIL Przekazanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która zapewnia, że nowe, zmodyfikowane lub wycofane usługi spełniają oczekiwania organizacji biznesowej udokumentowane w fazie Strategii Usług i...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Zestaw - element konfiguracji składający się z wielu innych elementów konfiguracji (ang. CI-s ). Np. Serwer, w skład którego wchodzą: procesor, dysk twardy, pamięć, itp.; usługa IT , w skład której...

Zestaw - element konfiguracji składający się z wielu innych elementów konfiguracji (ang. CI-s ). Np. Serwer, w skład którego wchodzą: procesor, dysk twardy, pamięć, itp.; usługa IT , w skład której...

Zasób - termin w ITIL występuje od fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) i oznacza wszelkie zasoby lub zdolności . Zasoby dostawcy usług obejmują wszystko, co bierze udział w...

Zarządzanie zasobami - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) ogólna czynność lub proces odpowiedzialny za śledzenie i raportowanie wartości oraz własności zasobów w czasie...

Rejestr zasobów - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) lista środków trwałych zawierająca informacje o ich własnościach i wartości.

Rejestr zasobów - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) lista środków trwałych zawierająca informacje o ich własnościach i wartości.

Atrybut - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), informacja o elemencie konfiguracji , np.: nazwa, lokalizacja, numer wersji, koszty. Atrybuty elementu konfiguracji...

Atrybut - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), informacja o elemencie konfiguracji , np.: nazwa, lokalizacja, numer wersji, koszty. Atrybuty elementu konfiguracji...

Atrybut - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), informacja o elemencie konfiguracji , np.: nazwa, lokalizacja, numer wersji, koszty. Atrybuty elementu konfiguracji...

Wycofanie - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) czynność polegająca na przywróceniu usługi lub innego elementu konfiguracji (ang. CI ) do poprzedniego stanu (ang.

Wycofanie - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) czynność polegająca na przywróceniu usługi lub innego elementu konfiguracji (ang. CI ) do poprzedniego stanu (ang.

Stan odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), obraz używany jako stan...

Stan odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), obraz używany jako stan...

Baza zarządzania konfiguracją ( baza konfiguracji ) - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) baza danych używana do zbierania zapisów konfiguracji podczas jej cyklu życia .

Baza wiedzy - logiczna baza danych w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), zawierająca dane i informacje używane przez system zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS ). 1...