ITIL Projektowanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która obejmuje: projektowanie usługi, praktyki nadzorcze, procesy i polityki wymagane do realizacji strategii dostawcy usług oraz ułatwienia...

ITIL Projektowanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która obejmuje: projektowanie usługi, praktyki nadzorcze, procesy i polityki wymagane do realizacji strategii dostawcy usług oraz ułatwienia...

ITIL Projektowanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która obejmuje: projektowanie usługi, praktyki nadzorcze, procesy i polityki wymagane do realizacji strategii dostawcy usług oraz ułatwienia...

ITIL Projektowanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która obejmuje: projektowanie usługi, praktyki nadzorcze, procesy i polityki wymagane do realizacji strategii dostawcy usług oraz ułatwienia...

ITIL Projektowanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która obejmuje: projektowanie usługi, praktyki nadzorcze, procesy i polityki wymagane do realizacji strategii dostawcy usług oraz ułatwienia...

SD

ITIL Projektowanie Usług - faza w cyklu życia usługi , która obejmuje: projektowanie usługi, praktyki nadzorcze, procesy i polityki wymagane do realizacji strategii dostawcy usług oraz ułatwienia...

Uzgodniony czas świadczenia usług ( okno serwisowe ) - synonim godzin świadczenia usług w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ). Parametr wykorzystywany w oficjalnych...

Uzgodniony czas świadczenia usług ( okno serwisowe ) - synonim godzin świadczenia usług w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ). Parametr wykorzystywany w oficjalnych...

AM

Zarządzanie dostępnością - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że usługi informatyczne spełniają obecne i przyszłe potrzeby biznesowe w zakresie...

Zarządzanie dostępnością - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że usługi informatyczne spełniają obecne i przyszłe potrzeby biznesowe w zakresie...

System zarządzania dostępnością - funkcjonujący w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania dostępnością...

System zarządzania dostępnością - funkcjonujący w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania dostępnością...

Analiza awarii usługi - technika wykorzystywana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) do zidentyfikowania źródłowej przyczyny jednej lub większej ilości przerw w świadczeniu...

Analiza drzewa błędów - technika w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang ITIL Service Design ), która może być...

Analiza wpływu awarii komponentu - technika w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), która pomaga w zidentyfikowaniu wpływu awarii danego elementu konfiguracji ( CI ) na całą...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Dostawca usług aplikacyjnych - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT , wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze...

Dostawca usług aplikacyjnych - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT , wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze...

Wymiarowanie aplikacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) czynność polegająca na wymiarowaniu sprzętu dla nowej aplikacji lub wprowadzaniu poważniejszej zmiany w...

Wymiarowanie aplikacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) czynność polegająca na wymiarowaniu sprzętu dla nowej aplikacji lub wprowadzaniu poważniejszej zmiany w...

Architektura - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), struktura systemu lub usługi IT uwzględniająca relacje między komponentami usług i środowiskiem, w którym się znajdują.

Architektura - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), struktura systemu lub usługi IT uwzględniająca relacje między komponentami usług i środowiskiem, w którym się znajdują.