ITIL Eksploatacja Usług - faza w cyklu życia usługi , która koordynuje i wykonuje działania i procesy , wymagane dla dostarczania i zarządzania usługami na - uzgodnionym z użytkownikami biznesowymi...

ITIL Eksploatacja Usług - faza w cyklu życia usługi , która koordynuje i wykonuje działania i procesy , wymagane dla dostarczania i zarządzania usługami na - uzgodnionym z użytkownikami biznesowymi...

ITIL Eksploatacja Usług - faza w cyklu życia usługi , która koordynuje i wykonuje działania i procesy , wymagane dla dostarczania i zarządzania usługami na - uzgodnionym z użytkownikami biznesowymi...

ITIL Eksploatacja Usług - faza w cyklu życia usługi , która koordynuje i wykonuje działania i procesy , wymagane dla dostarczania i zarządzania usługami na - uzgodnionym z użytkownikami biznesowymi...

ITIL Eksploatacja Usług - faza w cyklu życia usługi , która koordynuje i wykonuje działania i procesy , wymagane dla dostarczania i zarządzania usługami na - uzgodnionym z użytkownikami biznesowymi...

SO

ITIL Eksploatacja Usług - faza w cyklu życia usługi , która koordynuje i wykonuje działania i procesy , wymagane dla dostarczania i zarządzania usługami na - uzgodnionym z użytkownikami biznesowymi...

Zarządzanie uprawnieniami dostępu - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych , danych lub innych...

Zarządzanie uprawnieniami dostępu - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych , danych lub innych...

ACD

System automatycznej dystrybucji połączeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), wykorzystanie technologii informatycznych do bezpośredniego przełączania rozmów...

System automatycznej dystrybucji połączeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), wykorzystanie technologii informatycznych do bezpośredniego przełączania rozmów...

Monitorowanie aktywne ( monitorowanie czynne ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ciągła obserwacja elementów konfiguracji (ang. CI-s ) lub usług IT z wykorzystaniem...

Monitorowanie aktywne ( monitorowanie czynne ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ciągła obserwacja elementów konfiguracji (ang. CI-s ) lub usług IT z wykorzystaniem...

Ostrzeżenie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług ang ITIL Service Operation powiadomienie informujące o tym, że wartość progowa została osiągnięta, coś się zmieniło lub nastąpiła awaria. Ostrzeżenia...

Ostrzeżenie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług ang ITIL Service Operation powiadomienie informujące o tym, że wartość progowa została osiągnięta, coś się zmieniło lub nastąpiła awaria. Ostrzeżenia...

Analiza chronologiczna - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) technika stosowana w celu znalezienia prawdopodobnej przyczyny powstawania problemów . Wszystkie dostępne...

Analiza Kepner-Tregoe ( KT ) - stosowana w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) uporządkowane podejścia do rozwiązywania problemów . Problem jest analizowany w kontekście...

Analiza przyczyn źródłowych - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), w której następuje identyfikacja przyczyn źródłowych incydentu lub problemu . Analiza przyczyn...

Analiza uciążliwości - technika w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) pomagająca określić wpływ na organizację biznesową jednego lub więcej problemów . 1 Formuła jest...

Aplikacja - oprogramowanie oferujące funkcjonalności konieczne do świadczenia usługi IT . Każda aplikacja może być komponentem więcej niż jednej usługi. Aplikacja działa na jednym lub większej...

Aplikacja - oprogramowanie oferujące funkcjonalności konieczne do świadczenia usługi IT . Każda aplikacja może być komponentem więcej niż jednej usługi. Aplikacja działa na jednym lub większej...

Aplikacja - oprogramowanie oferujące funkcjonalności konieczne do świadczenia usługi IT . Każda aplikacja może być komponentem więcej niż jednej usługi. Aplikacja działa na jednym lub większej...

Zarządzanie aplikacjami - funkcja odpowiedzialna za zarządzanie cyklem życia wszystkich aplikacja . Zarządzanie aplikacjami odgrywa rolę w fazach: Projektowania Usług (ang. Service Design ) oraz...

Zarządzanie aplikacjami - funkcja odpowiedzialna za zarządzanie cyklem życia wszystkich aplikacja . Zarządzanie aplikacjami odgrywa rolę w fazach: Projektowania Usług (ang. Service Design ) oraz...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

System automatycznej dystrybucji połączeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), wykorzystanie technologii informatycznych do bezpośredniego przełączania rozmów...