ITIL - kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne . Prace nad pierwszą wersją rozpoczęto w połowie lat 80. XX wieku w...

ITIL - kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne . Prace nad pierwszą wersją rozpoczęto w połowie lat 80. XX wieku w...

ITIL - kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne . Prace nad pierwszą wersją rozpoczęto w połowie lat 80. XX wieku w...

ITIL - kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne . Prace nad pierwszą wersją rozpoczęto w połowie lat 80. XX wieku w...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Zarządzanie uprawnieniami dostępu - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych , danych lub innych...

Zarządzanie uprawnieniami dostępu - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych , danych lub innych...

Opiekun klienta - rola w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM ) obejmująca jednak więcej aspektów handlowych.

Opiekun klienta - rola w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM ) obejmująca jednak więcej aspektów handlowych.

Zarządzanie kosztami usług informatycznych ( rachunkowość informatyczna ) - w ITIL ® proces fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odpowiedzialny za: identyfikowanie rzeczywistych...

Zarządzanie kosztami usług informatycznych ( rachunkowość informatyczna ) - w ITIL ® proces fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odpowiedzialny za: identyfikowanie rzeczywistych...

Okres sprawozdawczy - okres (zwykle rok), na jaki planowane są budżet , opłaty , amortyzacja i inne obliczenia finansowe.

Okres sprawozdawczy - okres (zwykle rok), na jaki planowane są budżet , opłaty , amortyzacja i inne obliczenia finansowe.

ACD

System automatycznej dystrybucji połączeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), wykorzystanie technologii informatycznych do bezpośredniego przełączania rozmów...

System automatycznej dystrybucji połączeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), wykorzystanie technologii informatycznych do bezpośredniego przełączania rozmów...

Monitorowanie aktywne ( monitorowanie czynne ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ciągła obserwacja elementów konfiguracji (ang. CI-s ) lub usług IT z wykorzystaniem...

Monitorowanie aktywne ( monitorowanie czynne ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ciągła obserwacja elementów konfiguracji (ang. CI-s ) lub usług IT z wykorzystaniem...

Uzgodniony czas świadczenia usług ( okno serwisowe ) - synonim godzin świadczenia usług w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ). Parametr wykorzystywany w oficjalnych...

Uzgodniony czas świadczenia usług ( okno serwisowe ) - synonim godzin świadczenia usług w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ). Parametr wykorzystywany w oficjalnych...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Ostrzeżenie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług ang ITIL Service Operation powiadomienie informujące o tym, że wartość progowa została osiągnięta, coś się zmieniło lub nastąpiła awaria. Ostrzeżenia...

Ostrzeżenie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług ang ITIL Service Operation powiadomienie informujące o tym, że wartość progowa została osiągnięta, coś się zmieniło lub nastąpiła awaria. Ostrzeżenia...

AM

Zarządzanie dostępnością - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że usługi informatyczne spełniają obecne i przyszłe potrzeby biznesowe w zakresie...