ISO 9000 - standardy z grupy ISO 9000 reprezentują zbiór wytycznych zarządzania, których celem jest zapewnienie, że wymagania klienta są spełnione (organizacja dostarcza wyrób lub usługę zgodnie z...

ISO 9000 - standardy z grupy ISO 9000 reprezentują zbiór wytycznych zarządzania, których celem jest zapewnienie, że wymagania klienta są spełnione (organizacja dostarcza wyrób lub usługę zgodnie z...

ISO 9000 - standardy z grupy ISO 9000 reprezentują zbiór wytycznych zarządzania, których celem jest zapewnienie, że wymagania klienta są spełnione (organizacja dostarcza wyrób lub usługę zgodnie z...

TickIT - framework zaprojektowany dla branży IT, zawierający procedury oraz porady dotyczące wsparcia procesów rozwoju oprogramowania i usług, przy wykorzystaniu norm ISO 9001:2000 . Framework...

TickIT plus - elastyczne, wielopoziomowe podejście do oceny jakości i certyfikacji organizacji IT. Może być stosowane bez względu na poziom jakości, dojrzałość procesową organizacji i potrzeby jej...