Certyfikaty IPMA - grupa certyfikatów, które nie sa powiązane z żadną metodyką, co może być traktowane jako zaleta (uniwersalność certyfikatu) lub wada (konieczność zapoznawania się ze stosowaną...

ICB

ICB - standard kompetencyjny w zakresie zarządzania projektami , adekwatny dla wielu sektorów gospodarki i branż. Został opracowany przez IPMA w celu zapewnienie odpowiedniego i zharmonizowanego...

ICB - standard kompetencyjny w zakresie zarządzania projektami , adekwatny dla wielu sektorów gospodarki i branż. Został opracowany przez IPMA w celu zapewnienie odpowiedniego i zharmonizowanego...

IPMA Delta - wszechstronna ocena zarządzania projektem dla całej organizacji. Ocena ta korzysta z trzech modułów opartych na wiodących standardach zarządzania projektami: IPMA Competence Baseline ...

IPMA Level A ( Certified Projects Director ) Bibliografia IPMA Level...

IPMA Level B ( Certified Senior Project Manager ) Bibliografia IPMA Level...

IPMA Level C ( Certified Project Manager ) Bibliografia IPMA Level...

IPMA Level D ( Certified Project Management Associate ) Bibliografia IPMA Level...