HERMES - Metodyka rozwoju oprogramowania bazująca na modelu V . HERMES oparty jest na fazach, z których niektóre mogą się powtarzać. Koncentruje się na Rezultatach (produktach projektu), kładąca...

HERMES - Metodyka rozwoju oprogramowania bazująca na modelu V . HERMES oparty jest na fazach, z których niektóre mogą się powtarzać. Koncentruje się na Rezultatach (produktach projektu), kładąca...