Rodzaj gospodarki zdeterminowanej intensywnym rozwojem nowoczesnych technologii IT.

Digital economy- rodzaj gospodarki zdeterminowanej intensywnym rozwojem nowoczesnych technologii IT.

Internet economy - rodzaj gospodarki zdeterminowanej intensywnym rozwojem nowoczesnych technologii IT.

Web economy - rodzaj gospodarki zdeterminowanej intensywnym rozwojem nowoczesnych technologii IT

Gospodarka API - model współdziałania firm, organizacji i instytucji publicznych, w którym wybierają one z zestawu publicznych i prywatnych API usługi, które mogą łatwo zintegrować, stwarzając w ten sposób nowe usługi dla konsumentów.

Termin określający zawód osoby zajmującej się analizą danych nieuporządkowanych, w szczególności big data. Został spopularyzowany przez Harvard Business Review w roku 2012. Jako polski odpowiednik niekiedy stosuje się określenie „mistrz danych”.

Koncepcja zarządzania, której istotą jest konwergencja Biznesu i IT zachodząca na poziomie architektonicznym, zarządczym, organizacyjnym i kulturowym.

Chmura obliczeniowa - model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana p

Model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja).

Chmura obliczeniowa - model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana p

Uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

Badacz danych (mistrz danych) - termin określający zawód osoby zajmującej się analizą danych nieuporządkowanych, w szczególności big data. Został spopularyzowany przez Harvard Business Review w roku 2012. Jako polski odpowiednik niekiedy stosuje się

Digital transformation - szczególnego rodzaju zmiana organizacyjna, obejmująca zarówno technologię, jak i model zarządzania, której celem jest zwiększenie wydajności biznesu poprzez zapewnienie doskonałej obsługi klienta. Zjawisko transformacji cyfro

DX

DX - szczególnego rodzaju zmiana organizacyjna, obejmująca zarówno technologię, jak i model zarządzania, której celem jest zwiększenie wydajności biznesu poprzez zapewnienie doskonałej obsługi klienta. Zjawisko transformacji cyfrowej pojawiło się w d

Wykorzystywanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej: produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne.

Model współdziałania firm, organizacji i instytucji publicznych, w którym wybierają one z zestawu publicznych i prywatnych API usługi, które mogą łatwo zintegrować, stwarzając w ten sposób nowe usługi dla konsumentów.

Czwarta rewolucja przemysłowa - uogólniająca koncepcja[1] odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

Czwarta rewolucja przemysłowa - uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

Internet rzeczy (Internet przedmiotów) - koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.

Internet przedmiotów - koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.

Koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.