Etap - część projektu obejmująca wydzielony zbiór działań i produktów , których dostarczenie jest zarządzane jako całość. 1 Patrz: etap zarządczy (ang. management stage ) etap techniczny (ang.

Etap - część projektu obejmująca wydzielony zbiór działań i produktów , których dostarczenie jest zarządzane jako całość. 1 Patrz: etap zarządczy (ang. management stage ) etap techniczny (ang.

Etap - część projektu obejmująca wydzielony zbiór działań i produktów , których dostarczenie jest zarządzane jako całość. 1 Patrz: etap zarządczy (ang. management stage ) etap techniczny (ang.

Etap techniczny - metoda grupowania pracy według zbioru stosowanych technik lub wytwarzanych produktów . 1 W wyniku takiego grupowania pracę dzieli się na etapy obejmujące następujące elementy...

Etap zarządczy - część projektu , którą Kierownik Projektu zarządza w imieniu Komitetu Sterującego w danym czasie. Po jej zakończeniu Komitet Sterujący dokonuje przeglądu dotychczasowych postępów...

Horyzont planowania - okres czasu, dla którego możliwe jest dokładne planowanie . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Etap zarządczy - część projektu , którą Kierownik Projektu zarządza w imieniu Komitetu Sterującego w danym czasie. Po jej zakończeniu Komitet Sterujący dokonuje przeglądu dotychczasowych postępów...

Etap zarządczy - część projektu , którą Kierownik Projektu zarządza w imieniu Komitetu Sterującego w danym czasie. Po jej zakończeniu Komitet Sterujący dokonuje przeglądu dotychczasowych postępów...

Horyzont planowania - okres czasu, dla którego możliwe jest dokładne planowanie . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Horyzont planowania - okres czasu, dla którego możliwe jest dokładne planowanie . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Etap techniczny - metoda grupowania pracy według zbioru stosowanych technik lub wytwarzanych produktów . 1 W wyniku takiego grupowania pracę dzieli się na etapy obejmujące następujące elementy...

Etap techniczny - metoda grupowania pracy według zbioru stosowanych technik lub wytwarzanych produktów . 1 W wyniku takiego grupowania pracę dzieli się na etapy obejmujące następujące elementy...