Eskalacja ( odwołanie ) - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) polegająca na pozyskaniu dodatkowych zasobów, jeżeli są niezbędne do osiągnięcia docelowego poziomu...

Eskalacja ( odwołanie ) - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) polegająca na pozyskaniu dodatkowych zasobów, jeżeli są niezbędne do osiągnięcia docelowego poziomu...

Eskalacja ( odwołanie ) - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) polegająca na pozyskaniu dodatkowych zasobów, jeżeli są niezbędne do osiągnięcia docelowego poziomu...

Eskalacja funkcyjna - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) przesyłanie zgłoszeń incydentów , problemów lub zmiany do zespołu technicznego z wyższym poziomem...

Eskalacja hierarchiczna - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) informowanie lub zaangażowanie większej ilości wysokich szczebli zarządzania, aby pomóc w...

Eskalacja funkcyjna - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) przesyłanie zgłoszeń incydentów , problemów lub zmiany do zespołu technicznego z wyższym poziomem...

Eskalacja funkcyjna - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) przesyłanie zgłoszeń incydentów , problemów lub zmiany do zespołu technicznego z wyższym poziomem...

Eskalacja hierarchiczna - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) informowanie lub zaangażowanie większej ilości wysokich szczebli zarządzania, aby pomóc w...

Eskalacja hierarchiczna - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) informowanie lub zaangażowanie większej ilości wysokich szczebli zarządzania, aby pomóc w...

Eskalacja ( odwołanie ) - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) polegająca na pozyskaniu dodatkowych zasobów, jeżeli są niezbędne do osiągnięcia docelowego poziomu...