Afordancje - sposobności oddziaływania na obiekty środowiska, związane z ich charakterystykami oraz zdolnościami percepcyjnymi, doświadczeniem i ogólnymi umiejętnościami działania danej jednostki.

Afordancje - sposobności oddziaływania na obiekty środowiska, związane z ich charakterystykami oraz zdolnościami percepcyjnymi, doświadczeniem i ogólnymi umiejętnościami działania danej jednostki.

BCI

Interfejs mózg-komputer - interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Celem badań nad interfejsem mózg-komputer jest usprawnienie lub...

BMI

Interfejs mózg-komputer - interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Celem badań nad interfejsem mózg-komputer jest usprawnienie lub...

Interfejs mózg-komputer - interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Celem badań nad interfejsem mózg-komputer jest usprawnienie lub...

Interfejs mózg-komputer - interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Celem badań nad interfejsem mózg-komputer jest usprawnienie lub...

CHI

Interakcja człowiek-komputer - wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem, a komputerem zachodzące poprzez Interfejs użytkownika . W krajach anglosaskich mianem human-computer interaction określa...

Tarcie poznawcze - wysiłek umysłowy konieczny do zakończenia wykonywanego zadania. Niskie tarcie poznawcze występuje podczas wykonywania zadań, które cechują się prostymi wyborami, jednoznacznymi...

Cognitive walkthrough - metoda badawcza używana przy ocenie użyteczności serwisów internetowych i aplikacji. Odpowiada na pytanie, jak łatwo jest użytkownikom (przede wszystkim nowym) wykonywać...

Interakcja człowiek-komputer - wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem, a komputerem zachodzące poprzez Interfejs użytkownika . W krajach anglosaskich mianem human-computer interaction określa...

Interfejs mózg-komputer - interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Celem badań nad interfejsem mózg-komputer jest usprawnienie lub...

User experience ( UX , dosł. doświadczenie użytkownika ) - całość wrażeń jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego . Pojęcie to używane jest najczęściej w...

Ergonomista - osoba zajmująca się ergonomią. Ergonomista to specjalista z wielu dziedzin, który łączy wiedzę kilku dziedzin dla usprawnienia pracy i poprawy jej warunków. Ergonomiści to często...

Okulografia ( śledzenie ruchów gałek ocznych ) - proces dotyczący pomiaru punktu, na którym skupia się wzrok, albo ruchu gałek...

Prawo Fittsa - prawo stosowane w komunikacji człowiek-komputer , według którego czas potrzebny na przesunięcie się do określonego celu zależy od rozmiaru celu i dystansu do niego. Prawo Fittsa...

Prawo Fittsa - prawo stosowane w komunikacji człowiek-komputer , według którego czas potrzebny na przesunięcie się do określonego celu zależy od rozmiaru celu i dystansu do niego. Prawo Fittsa...

Formularz elektroniczny - oprogramowanie, które służy do sporządzania elektronicznego dokumentu lub zbioru takich dokumentów. Jeżeli wytworzone przez formularz dokumenty są następnie przetwarzane...

Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu, które odbierane są jako niepożądane, nieprzyjemne, uciążliwe lub szkodliwe. Mają one wpływ zarówno na narząd słuchu, jak i inne zmysły i elementy...

HCI

Interakcja człowiek-komputer - wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem, a komputerem zachodzące poprzez Interfejs użytkownika . W krajach anglosaskich mianem human-computer interaction określa...

Interakcja człowiek-komputer - wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem, a komputerem zachodzące poprzez Interfejs użytkownika . W krajach anglosaskich mianem human-computer interaction określa...