Elementy sterowania - dokumenty zapewniające, aby w stosunku do każdego poziomu zespołu zarządzania projektem , każdy wyższy poziom zarządzania mógł: monitorować postęp, porównywać osiągnięcia z...

Mechanizm sterowania zależny od czasu - mechanizm sterowania o charakterze cyklicznym, umożliwiający organowi wyższego szczebla monitorowanie postępów, np. taki element sterowania , który występuje...

Mechanizm sterowania zależny od zdarzeń - element sterowania , który ma miejsce w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia. Może to być na przykład: koniec etapu , skompletowanie Dokumentacji...

Elementy sterowania - dokumenty zapewniające, aby w stosunku do każdego poziomu zespołu zarządzania projektem , każdy wyższy poziom zarządzania mógł: monitorować postęp, porównywać osiągnięcia z...

Mechanizm sterowania zależny od czasu - mechanizm sterowania o charakterze cyklicznym, umożliwiający organowi wyższego szczebla monitorowanie postępów, np. taki element sterowania , który występuje...

Mechanizm sterowania zależny od zdarzeń - element sterowania , który ma miejsce w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia. Może to być na przykład: koniec etapu , skompletowanie Dokumentacji...

Elementy sterowania - dokumenty zapewniające, aby w stosunku do każdego poziomu zespołu zarządzania projektem , każdy wyższy poziom zarządzania mógł: monitorować postęp, porównywać osiągnięcia z...

Mechanizm sterowania zależny od czasu - mechanizm sterowania o charakterze cyklicznym, umożliwiający organowi wyższego szczebla monitorowanie postępów, np. taki element sterowania , który występuje...

Mechanizm sterowania zależny od zdarzeń - element sterowania , który ma miejsce w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia. Może to być na przykład: koniec etapu , skompletowanie Dokumentacji...

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Tolerancja korzyści - dopuszczalne odchylenie dla oczekiwanej korzyści , informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja korzyści jest udokumentowana w...

Tolerancja korzyści - dopuszczalne odchylenie dla oczekiwanej korzyści , informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja korzyści jest udokumentowana w...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Punkt kontrolny - przegląd postępu prac na szczeblu zespołu, odbywający się w określonych terminach. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Punkt kontrolny - przegląd postępu prac na szczeblu zespołu, odbywający się w określonych terminach. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Raport z Punktu Kontrolnego - raport o postępach prac każdego członka zespołu oparty na informacjach zebranych w trakcie przeglądu w punkcie kontrolnym , który jest przekazywany przez zespół...

Raport z Punktu Kontrolnego - raport o postępach prac każdego członka zespołu oparty na informacjach zebranych w trakcie przeglądu w punkcie kontrolnym , który jest przekazywany przez zespół...

Powiadomienie o zamknięciu projektu - informacja przekazywana przez Komitet Sterujący wszystkim interesariuszom oraz organizacjom, w których siedzibach projekt jest realizowany, o tym, że można...

Powiadomienie o zamknięciu projektu - informacja przekazywana przez Komitet Sterujący wszystkim interesariuszom oraz organizacjom, w których siedzibach projekt jest realizowany, o tym, że można...

Rezerwa - coś pozostawione w zapasie zwykle w celu obsługi odchyleń kosztów i czasu lub/oraz ryzyk . 1 Metodyka PRINCE2 nie poleca stosowania rezerw z następujących powodów: rozbieżnościami...

Rezerwa - coś pozostawione w zapasie zwykle w celu obsługi odchyleń kosztów i czasu lub/oraz ryzyk . 1 Metodyka PRINCE2 nie poleca stosowania rezerw z następujących powodów: rozbieżnościami...

Tolerancja kosztów - dozwolone odchylenie od zaplanowanych kosztów realizacji planu , o którym nie trzeba jeszcze natychmiast poinformować wyższego szczebla zarządzania. Tolerancja kosztów...

Tolerancja kosztów - dozwolone odchylenie od zaplanowanych kosztów realizacji planu , o którym nie trzeba jeszcze natychmiast poinformować wyższego szczebla zarządzania. Tolerancja kosztów...