Elektroniczna wymiana danych - transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Celem EDI jest...

EDI

Elektroniczna wymiana danych - transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Celem EDI jest...

Elektroniczna wymiana danych - transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Celem EDI jest...

ASC X12 – amerykański standard ANSI elektronicznej wymiany danych, stosowany głównie w Ameryce Północnej. Zobacz też EDI EDIFACT ODETTE...

EDIFACT – jedyny międzynarodowy standard elektronicznej wymiany danych, stosowany przeważnie poza krajami Ameryki Północnej, zalecany przez Narody...

EDIFACT – jedyny międzynarodowy standard elektronicznej wymiany danych, stosowany przeważnie poza krajami Ameryki Północnej, zalecany przez Narody...

ODETTE – standard elektronicznej wymiany danych stosowany w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. Zobacz też EDI ASC X12 EDIFACT...

TRADACOMS – standard elektronicznej wymiany danych rozwijany przez ANA (Article Numbering Association) stosowany w handlu detalicznym w Wielkiej Brytanii. Zobacz też EDI ASC X12 EDIFACT...