Efektywność pracy - pojęcie z zakresu ekonomii, oznaczające produktywne wykorzystanie czasu pracy w celu osiągnięcia przez organizację jak najwyższych zysków. Jest to stosunek pomiędzy inwestycją...