eSCM - framework opracowany przez ITSqc na Uniwersytecie Carnegie Mellon, w Pittsburgu w celu udoskonalenia relacji między dostawcami usług IT i ich klientami. Usługi te mogą być bardzo różne...

eSCM-CL - framework opracowany przez ITSqc na Uniwersytecie Carnegie Mellon, w Pittsburgu. eSCM-CL jest modelem "najlepszych praktyk" dla organizacji klienckiej, będącej odbiorcą usług. Jest...

sSCM-SP - framework opracowany przez ITSqc na Uniwersytecie Carnegie Mellon, w Pittsburgu. eSCM-SP jest modelem powstałym na bazie najlepszych praktyk , którego celem jest udzielanie wskazówek...

eSCM - framework opracowany przez ITSqc na Uniwersytecie Carnegie Mellon, w Pittsburgu w celu udoskonalenia relacji między dostawcami usług IT i ich klientami. Usługi te mogą być bardzo różne...

sSCM-SP - framework opracowany przez ITSqc na Uniwersytecie Carnegie Mellon, w Pittsburgu. eSCM-SP jest modelem powstałym na bazie najlepszych praktyk , którego celem jest udzielanie wskazówek...