Działanie - proces , funkcja lub zadanie trwające przez jakiś czas, które ma rozpoznawalny wynik i jest zarządzane. Działania są zwykle definiowane jako część procesów lub planów . 1 Bibliografia...

Działanie - proces , funkcja lub zadanie trwające przez jakiś czas, które ma rozpoznawalny wynik i jest zarządzane. Działania są zwykle definiowane jako część procesów lub planów . 1 Bibliografia...

Działanie - proces , funkcja lub zadanie trwające przez jakiś czas, które ma rozpoznawalny wynik i jest zarządzane. Działania są zwykle definiowane jako część procesów lub planów . 1 Bibliografia...

Zestawienie Dokumentacji Inicjowania Projektu - podproces inicjowania projektu (IP) , w którym pobierane są wszelkie informacje z innych poprocesów Inicjowania Projektu i zestawiona zostaje...

Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego - podproces inicjowania projektu (IP) , w którym wykorzystywany jest zarys Uzasadnienia Biznesowego zawarty w Założeniach Projektu oraz wymagania dotyczące...

Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego - podproces inicjowania projektu (IP) , w którym wykorzystywany jest zarys Uzasadnienia Biznesowego zawarty w Założeniach Projektu oraz wymagania dotyczące...

Planowanie jakości - celem planowania jakości jest zapewnienie solidnej podstawy dla: uzyskania zgody Komitetu Sterującego co do ogólnych oczekiwań jakościowych, potrzebnych produktów wraz z...

Przygotowanie Strategii Zarządzania Komunikacją - podproces inicjowania projektu (IP) , trakcie którego przygotowywana jest strategia zarówno łączności wewnętrznej, jak i tej skierowanej na...

Przygotowanie Strategii Zarządzania Konfiguracją - podproces inicjowania projektu (IP) , w ramach którego powstaje wstępny zbiór zapisów obiektów konfiguracji . Proponowana Strategia Zarządzania...

Przygotowanie Strategii Zarządzania Jakością - podproces inicjowania projektu (IP) , w którym korzystając z wymagań dotyczących jakości zdefiniowanych już podczas przygotowywania Założeń Projektu ...

Przygotowanie Strategii Zarządzania Ryzykiem - podproces inicjowania projektu (IP) , w którym korzystając z zagrożeń zidentyfikowanych wcześniej podczas przygotowywania Założeń Projektu , można po...