Dyscyplina pracy – ogół obowiązków pracowniczych, a także podporządkowanie się pracownika obowiązującym go zasadom postępowania. Obowiązki te mają charakter prawny, ponieważ wynikają z przepisów...

Ostrzeżenie ustne – pierwsza z faz procedury dyscyplinowania pracowników . Polega ono na luźnej, ustnej rozmowie z pracownikiem , rozmowie dyscyplinującej bądź też zwróceniu uwagi w obecności...

Pierwsze ostrzeżenie na piśmie – jeden z elementów dyscyplinowania pracowników , który wiąże się z wytycznymi procedurami dyscyplinującymi, które składają się z kilku kroków. Tę procedurę...

Ostrzeżenie ustne – pierwsza z faz procedury dyscyplinowania pracowników . Polega ono na luźnej, ustnej rozmowie z pracownikiem , rozmowie dyscyplinującej bądź też zwróceniu uwagi w obecności...

Pierwsze ostrzeżenie na piśmie – jeden z elementów dyscyplinowania pracowników , który wiąże się z wytycznymi procedurami dyscyplinującymi, które składają się z kilku kroków. Tę procedurę...

Zwolnienie dyscyplinarne – Rozwiązanie umowy o pracę , bez wypowiedzenia, przez pracodawcę z winy...