Definicje terminów PRINCE2 - opracowano na podstawie "PRINCE2:2009 Glossary of Terms – Polish, Version 1.2 (Date of last update – 17 May 2009) leksykon terminów podstawowych. akceptacja (ang.

Definicje terminów PRINCE2 - opracowano na podstawie "PRINCE2:2009 Glossary of Terms – Polish, Version 1.2 (Date of last update – 17 May 2009) leksykon terminów podstawowych. akceptacja (ang.

Akceptacja - formalne działanie potwierdzające, iż projekt spełnił uzgodnione Kryteria Akceptacji , a w ten sposób spełnił też wymagania jego interesariuszy . Różni interesariusze projektu mogą...

Kryteria akceptacji - uporządkowana według priorytetu lista kryteriów, które musi spełnić produkt projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta , tj. lista cech określonych w kategoriach...

Kryteria akceptacji - uporządkowana według priorytetu lista kryteriów, które musi spełnić produkt projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta , tj. lista cech określonych w kategoriach...

Metody zwinne - metody (w większości) tworzenia oprogramowania, które stosują formułę realizacji projektu wykorzystującą stałe i krótkie iteracje o określonym czasie trwania, w trakcie których...

Metody zwinne - metody (w większości) tworzenia oprogramowania, które stosują formułę realizacji projektu wykorzystującą stałe i krótkie iteracje o określonym czasie trwania, w trakcie których...

Akceptacja - formalne działanie potwierdzające, iż projekt spełnił uzgodnione Kryteria Akceptacji , a w ten sposób spełnił też wymagania jego interesariuszy . Różni interesariusze projektu mogą...

Akceptacja użytkownika - określony rodzaj akceptacji przez osobę lub grupę, która będzie korzystać z produktu po przekazaniu go do środowiska operacyjnego.

Zatwierdzenie - formalne potwierdzenie, że produkt jest ukończony i spełnia wymagania określone w jego opisie (z uwzględnieniem ewentualnych ustępstw ). 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Zatwierdzenie - formalne potwierdzenie, że produkt jest ukończony i spełnia wymagania określone w jego opisie (z uwzględnieniem ewentualnych ustępstw ). 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Zatwierdzający - osoba lub grupa osób (np. Komitet Sterujący ) wskazana jako posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do zatwierdzenia określonego produktu ( zarządczego lub specjalistycznego ) jako...

Zatwierdzający - osoba lub grupa osób (np. Komitet Sterujący ) wskazana jako posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do zatwierdzenia określonego produktu ( zarządczego lub specjalistycznego ) jako...

Założenie - stwierdzenie przyjmowane za prawdziwe dla celów planowania , które może się jednak później zmienić. Założenie przyjmuje się, gdy jeszcze nie są znane wszystkie okoliczności lub niektóre...

Nadzór - ogół systematycznych czynności koniecznych dla stworzenia zaufania, iż nadzorowany obiekt jest odpowiedni. Przedmiotem nadzoru może być: system, proces , organizacja, program , projekt ...

Uprawnienie - prawo do przydzielania zasobów oraz podejmowania decyzji (występuje na poziomie projektu , etapu i zespołu). 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.)...

Uprawnienie - prawo do przydzielania zasobów oraz podejmowania decyzji (występuje na poziomie projektu , etapu i zespołu). 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.)...

Zezwolenie - udzielenie formalnej zgody. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Korzyść - mierzalna poprawa wynikająca z osiągniętego rezultatu uznawana przez jednego lub więcej interesariuszy za zaletę. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.)...