Terminologia MSP – opracowany na podstawie MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English , Version 1.1 (Date of last update – 17 May 2012 r) leksykon terminów...

Terminologia MSP – opracowany na podstawie MSP® 2011 Glossary of Terms – Polish & English , Version 1.1 (Date of last update – 17 May 2012 r) leksykon terminów...

Odpowiedzialny ostatecznie ( odpowiedzialny decyzyjnie ) - osobista odpowiedzialność za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności...

Odpowiedzialny ostatecznie ( odpowiedzialny decyzyjnie ) - osobista odpowiedzialność za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności...

Ryzyko zagregowane - ogólny poziom ryzyka dla programu w przypadku, gdy wszystkie ryzyka są postrzegane łącznie a nie każde ryzyko (szansa bądź zagrożenie) z osobna. Pojęcie to może obejmować...

Ryzyko zagregowane - ogólny poziom ryzyka dla programu w przypadku, gdy wszystkie ryzyka są postrzegane łącznie a nie każde ryzyko (szansa bądź zagrożenie) z osobna. Pojęcie to może obejmować...

Apetyt na ryzyko – poziom niepewności (ryzyka) jaki organizacja (lub jej część) uważa za możliwy do zaakceptowania.

Stan bieżący - bieżące (obecne) struktury, procesy oraz wydajność części biznesu, na które wpłynie program .

Stan bieżący - bieżące (obecne) struktury, procesy oraz wydajność części biznesu, na które wpłynie program .

Założenie - stwierdzenie, które przyjmuje prawdziwość wartości pewnych danych, potrzebnych do planowania, które obecnie są nieznane i mogą ulec zmianie w przyszłości (np.: przyszłe ceny energii lub...

Założenie - stwierdzenie, które przyjmuje prawdziwość wartości pewnych danych, potrzebnych do planowania, które obecnie są nieznane i mogą ulec zmianie w przyszłości (np.: przyszłe ceny energii lub...

Nadzór ( zapewnienie nadzoru , zabezpieczenie nadzoru ) - ogół systematycznych czynności, koniecznych do uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt jest odpowiedni. Przedmiotem nadzoru może być...

Nadzór ( zapewnienie nadzoru , zabezpieczenie nadzoru ) - ogół systematycznych czynności, koniecznych do uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt jest odpowiedni. Przedmiotem nadzoru może być...

Obiekt bazowy ( poziom bazowy , obiekt odniesienia , poziom odniesienia ) - wzorzec referencyjny (porównawczy), względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. Termin...

BAU

Zwykła działalność biznesowa ( ZDB ) - sposób, w jaki organizacja prowadzi swoją codzienną działalność (aktywność) biznesową, aby osiągnąć zakładane przez nią cele bądź rezultaty .

Zwykła działalność biznesowa ( ZDB ) - sposób, w jaki organizacja prowadzi swoją codzienną działalność (aktywność) biznesową, aby osiągnąć zakładane przez nią cele bądź rezultaty .

Korzyść - mierzalna poprawa, wynikająca z osiągniętego rezultatu , uznawana przez jednego lub więcej interesariuszy za zaletę. Korzyść przyczynia się do osiągnięcie jednego lub więcej celów...

Korzyść - mierzalna poprawa, wynikająca z osiągniętego rezultatu , uznawana przez jednego lub więcej interesariuszy za zaletę. Korzyść przyczynia się do osiągnięcie jednego lub więcej celów...

Rejestr korzyści - sumaryczny dokument zawierający kluczowe informacje pochodzące z profilów korzyści .

Rejestr korzyści - sumaryczny dokument zawierający kluczowe informacje pochodzące z profilów korzyści .

Najlepsza praktyka - zdefiniowana i sprawdzona metoda efektywnego zarządzania wydarzeniami. 1 Bibliografia Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition) , TSO 2011...

Najlepsza praktyka - zdefiniowana i sprawdzona metoda efektywnego zarządzania wydarzeniami. 1 Bibliografia Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition) , TSO 2011...