Akredytowany - oficjalnie upoważniony do pełnienia określonej roli. Na przykład organ akredytowany może być upoważniony do prowadzenia szkoleń lub do przeprowadzania audytów 1 Bibliografia OGC...

Akredytowany - oficjalnie upoważniony do pełnienia określonej roli. Na przykład organ akredytowany może być upoważniony do prowadzenia szkoleń lub do przeprowadzania audytów 1 Bibliografia OGC...

Umowa ( porozumienie ) - dokument opisujący formalne porozumienie pomiędzy dwiema lub więcej stronami. Porozumienie nie jest prawnie wiążące, chyba, że stanowi część umowy.

Umowa ( porozumienie ) - dokument opisujący formalne porozumienie pomiędzy dwiema lub więcej stronami. Porozumienie nie jest prawnie wiążące, chyba, że stanowi część umowy.

Akredytowany - oficjalnie upoważniony do pełnienia określonej roli. Na przykład organ akredytowany może być upoważniony do prowadzenia szkoleń lub do przeprowadzania audytów 1 Bibliografia OGC...

Audyt - przegląd i analiza sprawdzająca, czy normy i zalecenia są przestrzegane, zapisy są właściwe, a cele dotyczące sprawności i skuteczności są osiągane. Audyt może być przeprowadzany przez...

Audyt - przegląd i analiza sprawdzająca, czy normy i zalecenia są przestrzegane, zapisy są właściwe, a cele dotyczące sprawności i skuteczności są osiągane. Audyt może być przeprowadzany przez...

Audyt - przegląd i analiza sprawdzająca, czy normy i zalecenia są przestrzegane, zapisy są właściwe, a cele dotyczące sprawności i skuteczności są osiągane. Audyt może być przeprowadzany przez...

Najlepsze Praktyki Zarządzania - zestaw standardów będących własnością brytyjskiej Rady Gabinetowej (odpowiednik polskiego Urzędu Rady Ministrów), stanowiącej część brytyjskiej administracji...

Najlepsza praktyka - sprawdzone czynności lub procesy, stosowane z powodzeniem przez wiele organizacji. Przykładem Najlepszych praktyk jest ITIL . 1 Bibliografia OGC: ITIL ® Foundation Handbook ...

Najlepsze Praktyki Zarządzania - zestaw standardów będących własnością brytyjskiej Rady Gabinetowej (odpowiednik polskiego Urzędu Rady Ministrów), stanowiącej część brytyjskiej administracji...

BSI - najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm. Uznawana jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji. 1 BSI jest akredytowaną jednostką certyfikującą...

BSI - najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm. Uznawana jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji. 1 BSI jest akredytowaną jednostką certyfikującą...

BSI

BSI - najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm. Uznawana jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji. 1 BSI jest akredytowaną jednostką certyfikującą...

BSI - najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm. Uznawana jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji. 1 BSI jest akredytowaną jednostką certyfikującą...

Budżet - lista wszystkich przychodów i wydatków planowanych przez organizację lub jednostkę biznesową w ustalonym okresie.

Budżet - lista wszystkich przychodów i wydatków planowanych przez organizację lub jednostkę biznesową w ustalonym okresie.

Klient końcowy ( odbiorca biznesu ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odbiorca produktu lub usługi oferowanej przez biznes . Na przykład, dla organizacji biznesowej...

Klient końcowy ( odbiorca biznesu ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odbiorca produktu lub usługi oferowanej przez biznes . Na przykład, dla organizacji biznesowej...

Proces biznesowy - proces należący do organizacji biznesowej i realizowany przez nią, ułatwiający dostarczenie produktu lub usługi końcowemu odbiorcy ( klient końcowy ). Przykładem jest proces...