Rachunek kosztów cyklu życia produktu – jedna z nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów . Przyjmuje ona założenie, że w różnych fazach cyklu życia produktu generowane są inne przychody i Koszt y.

Rachunek kosztów cyklu życia produktu – jedna z nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów . Przyjmuje ona założenie, że w różnych fazach cyklu życia produktu generowane są inne przychody i Koszt y.