Compliance - zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Jest rozwinięciem systemu wewnętrznej kontroli funkcjonującej w organizacji danego przedsiębiorcy. Zadaniem compliance jest nie tyle usuwanie...

Program compliance - systematyczne procedury prowadzone przez organizację w celu spełnienia przepisów prawnych nałożonych przez agencję rządową 1 . Program compliance to funkcja wykorzystywana w...

Ryzyko prawne - zagrożenie wynikające z: niestabilności uregulowań prawnych lub zmian w orzecznictwie; błędnego ukształtowania stosunków prawnych; nieprzestrzegania bądź niewłaściwego stosowania...