COBIT - standard opracowany przez ISACA oraz IT Governance Institute , przeznaczony dla zarządzania technologiami informatycznymi (IT) oraz utrzymywania ładu w IT (tzw. IT Governance), który mogą...

ISACA - międzynarodowe stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audyt u, kontroli , bezpieczeństwa oraz innymi aspektami zarządzania systemami informatycznymi .

ITGI - organizacja utworzona przez ISACA w celu prowadzenia badań w dziedzinie IT Governance i tematach pokrewnych. ISACA przekazała Instytutowi wydawanie ISACA Journal , organizacje konferencji i...

ITGI - organizacja utworzona przez ISACA w celu prowadzenia badań w dziedzinie IT Governance i tematach pokrewnych. ISACA przekazała Instytutowi wydawanie ISACA Journal , organizacje konferencji i...

BMIS - biznesowy model zapewniający holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji , oraz wspólny język dla bezpieczeństwa informacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie...

BMIS - biznesowy model zapewniający holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji , oraz wspólny język dla bezpieczeństwa informacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie...

logo CISA CRISC - certyfikat przyznawany przez ISACA profesjonalistom, którzy identyfikują ryzyka i zarządzają nimi poprzez opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie mechanizmów kontrolnych w...

logo CISA CGEIT - certyfikat przyznawany przez ISACA profesjonalistom, którzy chcą zyskać uznanie jako osoby mające doświadczenie oraz wiedzę z zakresu ładu IT . Uzyskało go już ponad 4 000...

logo CISA CISM - certyfikat przyznawany przez ISACA specjalistom zajmującym się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji . Uzyskało go już ponad 13 000...

logo CISA CISA ( Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych ) - Certyfikat zawodowy dla osób zajmujących się audyt em systemów informatycznych wydawany przez ISACA...

logo CISA CGEIT - certyfikat przyznawany przez ISACA profesjonalistom, którzy chcą zyskać uznanie jako osoby mające doświadczenie oraz wiedzę z zakresu ładu IT . Uzyskało go już ponad 4 000...

logo CISA CISA ( Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych ) - Certyfikat zawodowy dla osób zajmujących się audyt em systemów informatycznych wydawany przez ISACA...

logo CISA CISM - certyfikat przyznawany przez ISACA specjalistom zajmującym się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji . Uzyskało go już ponad 13 000...

logo CISA CRISC - certyfikat przyznawany przez ISACA profesjonalistom, którzy identyfikują ryzyka i zarządzają nimi poprzez opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie mechanizmów kontrolnych w...

ITAF - opracowany przez ISACA ramowy standard zapewnienia jakości...

Risk IT – framework oferujący kompleksowe spojrzenie na wszelkie źródła ryzyka powiązane ze stosowaniem IT oraz równie wnikliwe potraktowanie zarządzania ryzykiem . Risk IT został wydany w 2009...

Risk IT – framework oferujący kompleksowe spojrzenie na wszelkie źródła ryzyka powiązane ze stosowaniem IT oraz równie wnikliwe potraktowanie zarządzania ryzykiem . Risk IT został wydany w 2009...