ACCA - biegły specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, tytuł przysługujący członkom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i...

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

CA

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

CAT

Licencjonowany Technik Księgowości - certyfikat przyznawany przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i egzaminującej finansistów. Aby...

CCA

ACCA - biegły specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, tytuł przysługujący członkom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i...

CCS

Certyfikowany Specjalista ds.

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

Licencjonowany Technik Księgowości - certyfikat przyznawany przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i egzaminującej finansistów. Aby...

CFE - biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, uprawnienie nadawane przez stowarzyszenie ACFE (ang. Association of Certified Fraud Examiners ). Stowarzyszenie ACFE jest największą...

Certyfikat dyplomowanego księgowego – tytuł zawodowy możliwy do uzyskania w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub eksternistycznie. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje...