Certyfikacja PRINCE2 - to proces zdobycia i potwierdzenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 przez osoby indywidualne. W ramach procesu jednostki posiadające...

Certyfikacja PRINCE2 - to proces zdobycia i potwierdzenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 przez osoby indywidualne. W ramach procesu jednostki posiadające...

PRINCE2 ® Approved Trainer - certyfikat trenerski potwierdzający uprawnienia do prowadzenia akredytowanych szkoleń PRINCE2 ®...

PRINCE2 ® Foundation - certyfikat potwierdzający podstawową znajomość metodyki PRINCE2 ® . Warunkiem koniecznym i wystarczającym uzyskania certyfikatu jest zadanie egzaminu, sprawdzającego wiedzę...

PRINCE2 ® Practitioner - certyfikat potwierdzający wiedzę teoretyczną, a także dogłębne zrozumienie metodyki PRINCE2 ® koniecznej do sprawnego wdrożenia i stosowania zasad zarządzania projektami w...

PRINCE2 ® Professional - certyfikat będący kolejnym krokiem po uzyskaniu certyfikatu PRINCE2 ® Practitioner dla osób chcących wykazać swoje doświadczenie w stosowaniu metody PRINCE2 ® . Na tym...