KCS Principles Certification ( Knowledge-Centered Support Principles Certification , HDI Podstawy zarządzania wiedzą według standardu KCS ) – szkolenie, mające na celu przekazać liderom, menedżerom...

Certified Knowledge Management Foundation: KCS Principles - Certyfikat potwierdzający, że legitymujący się tym certyfikatem profesjonalista posiada znajomość metodyki Knowledge-Centered Support ...

KCS Principles Certification ( Knowledge-Centered Support Principles Certification , HDI Podstawy zarządzania wiedzą według standardu KCS ) – szkolenie, mające na celu przekazać liderom, menedżerom...