Certyfikaty HDI – uznane na świecie i cenione przez praktyków z branży certyfikaty stanowiące potwierdzenie wysokiej jakości zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i organizacji wsparcia...

Certyfikaty HDI – uznane na świecie i cenione przez praktyków z branży certyfikaty stanowiące potwierdzenie wysokiej jakości zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i organizacji wsparcia...

HDI Certified Customer Service Representative – Certyfikat potwierdzający, że jego właściciel posiada wiedzę oraz kompetencje niezbędne do obsługi użytkowników na wysokim poziomie. Może je...

HDI-CSR , pol. HDI Specjalista Centrum Wsparcia HDI Customer Service Representative Certification – potwierdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi klienta , umiejętności...

HDI Certified Desktop Support Manager - Certyfikat potwierdzający posiadanie, przez osoby zarządzające bezpośrednim wsparciem użytkowników, wiedzy o najlepszych praktykach niezbędnych do...

HDI-DSM HDI Desktop Support Manager Certification – Certyfikat przeznaczony dla osób z doświadczeniem w codziennym zarządzaniu grupami wsparcia technicznego i całością prac centrów wsparcia.

HDI Certified Desktop Support Technician - Certyfikat poświadczający, że legitymujący się nim pracownik wsparcia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie procesów oraz najlepszych praktyk...

HDI Desktop Support Technician Certification ( HDI-DST ) – Certyfikat przeznaczony dla pracowników wsparcia technicznego, którzy muszą posiadać umiejętności personalnego kontaktu z pracownikami...

HDI Support Center Analyst Certification ( HDI-SCA , pol. HDI Koordynator Centrum Wsparcia ) – Certyfikat w tym zakresie jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z...

HDI Support Center Manager Certification ( HDI-SCM , pol. HDI Menedżer Centrum Wsparcia ) – Certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zaawansowanej działalności...

HDI-CSR , pol. HDI Specjalista Centrum Wsparcia HDI Customer Service Representative Certification – potwierdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi klienta , umiejętności...

HDI Certified Support Center Analyst - Certyfikat poświadczający, że jego właściciel posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia profesjonalnego wsparcia usług informatycznych.

HDI Support Center Analyst Certification ( HDI-SCA , pol. HDI Koordynator Centrum Wsparcia ) – Certyfikat w tym zakresie jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z...

HDI Certified Support Center Director - Certyfikat poświadczający posiadanie wiedzy o najlepszych praktykach niezbędnych do strategicznego zarządzania centrum wsparcia, zapewnienia spójności celów...

HDI Support Center Director Certification ( HDI-SCD ) – Certyfikat będący dowodem na posiadanie umiejętności z zakresu rozwoju i egzekucji planów strategicznych firmy w zakresie zarządzania...

HDI Certified Support Center Manager - Certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy o najlepszych praktykach niezbędnych do efektywnego zarządzania operacyjnego i taktycznego komponentami centrum...

HDI Support Center Manager Certification ( HDI-SCM , pol. HDI Menedżer Centrum Wsparcia ) – Certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zaawansowanej działalności...

HDI Certified Support Center Team Lead - Certyfikat poświadczający, że osoba pełniąca rolę lidera zespołu posiadła wiedzę oraz umiejętności w zakresie podstaw zarządzania pracownikami, a także...

HDI Support Center Team Lead Certification ( HDI-SCTL ) – Certyfikat będący potwierdzeniem posiadania umiejętności w zakresie komunikacji między członkami zespołu a kierownictwem np. menedżerem...