Certyfikacja - wydawanie certyfikatu w celu potwierdzenia zgodności z normą. Certyfikacja wymaga przeprowadzenia formalnego audytu przez niezależną i akredytowaną osobę. Termin ten używany jest...

Certyfikat - dokument potwierdzający, że posiadająca go instytucja, osoba lub produkt spełniają określone wymogi. Certyfikat wydawany jest przez akredytowane...

Certyfikacja - wydawanie certyfikatu w celu potwierdzenia zgodności z normą. Certyfikacja wymaga przeprowadzenia formalnego audytu przez niezależną i akredytowaną osobę. Termin ten używany jest...

ACCA - biegły specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, tytuł przysługujący członkom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i...

Akredytacja - formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub...

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

CA

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

CAPM - Certyfikat oferowany przez PMI (ang. Project Management Institute ). Jest to podstawowy certyfikat dla osób, które zarządzają projektami. Został stworzony dla osób z niewielkim...

CAT

Licencjonowany Technik Księgowości - certyfikat przyznawany przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i egzaminującej finansistów. Aby...

CCA

ACCA - biegły specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, tytuł przysługujący członkom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i...

CCS

Certyfikowany Specjalista ds.

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

Licencjonowany Technik Księgowości - certyfikat przyznawany przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i egzaminującej finansistów. Aby...

CAPM - Certyfikat oferowany przez PMI (ang. Project Management Institute ). Jest to podstawowy certyfikat dla osób, które zarządzają projektami. Został stworzony dla osób z niewielkim...

CFE - biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, uprawnienie nadawane przez stowarzyszenie ACFE (ang. Association of Certified Fraud Examiners ). Stowarzyszenie ACFE jest największą...

logo CISA CRISC - certyfikat przyznawany przez ISACA profesjonalistom, którzy identyfikują ryzyka i zarządzają nimi poprzez opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie mechanizmów kontrolnych w...

logo CISA CGEIT - certyfikat przyznawany przez ISACA profesjonalistom, którzy chcą zyskać uznanie jako osoby mające doświadczenie oraz wiedzę z zakresu ładu IT . Uzyskało go już ponad 4 000...

logo CISA CISM - certyfikat przyznawany przez ISACA specjalistom zajmującym się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji . Uzyskało go już ponad 13 000...