Centrum obsługi użytkowników ( serwisdesk ) - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) stanowiąca pojedynczy punkt kontaktu (ang. SPOC ) pomiędzy dostawcą usług , a...

Centrum obsługi użytkowników ( serwisdesk ) - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) stanowiąca pojedynczy punkt kontaktu (ang. SPOC ) pomiędzy dostawcą usług , a...

Centrum obsługi użytkowników ( serwisdesk ) - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) stanowiąca pojedynczy punkt kontaktu (ang. SPOC ) pomiędzy dostawcą usług , a...

Centrum obsługi użytkowników ( serwisdesk ) - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) stanowiąca pojedynczy punkt kontaktu (ang. SPOC ) pomiędzy dostawcą usług , a...

Centrum obsługi użytkowników ( serwisdesk ) - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) stanowiąca pojedynczy punkt kontaktu (ang. SPOC ) pomiędzy dostawcą usług , a...

ACD

System automatycznej dystrybucji połączeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), wykorzystanie technologii informatycznych do bezpośredniego przełączania rozmów...

System automatycznej dystrybucji połączeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), wykorzystanie technologii informatycznych do bezpośredniego przełączania rozmów...

System automatycznej dystrybucji połączeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), wykorzystanie technologii informatycznych do bezpośredniego przełączania rozmów...

System automatycznej dystrybucji połączeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), wykorzystanie technologii informatycznych do bezpośredniego przełączania rozmów...

Zgłoszenie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) rozmowa telefoniczna pomiędzy użytkownikiem , a centrum obsługi użytkowników . Rozmowa może zakończyć się...

Zgłoszenie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) rozmowa telefoniczna pomiędzy użytkownikiem , a centrum obsługi użytkowników . Rozmowa może zakończyć się...

Centrum zgłoszeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) organizacja lub jednostka biznesowa , która obsługuje dużą liczbę przychodzących i wychodzących rozmów...

Centrum zgłoszeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) organizacja lub jednostka biznesowa , która obsługuje dużą liczbę przychodzących i wychodzących rozmów...

Typ zgłoszenia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) kategoria używana do rozróżniania zgłoszeń do centrum obsługi użytkowników (ang. service desk ). Typowe zgłoszenia...

Typ zgłoszenia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) kategoria używana do rozróżniania zgłoszeń do centrum obsługi użytkowników (ang. service desk ). Typowe zgłoszenia...

Centrum zgłoszeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) organizacja lub jednostka biznesowa , która obsługuje dużą liczbę przychodzących i wychodzących rozmów...

Centrum zgłoszeń - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) organizacja lub jednostka biznesowa , która obsługuje dużą liczbę przychodzących i wychodzących rozmów...

Integracja systemów telefonicznych i komputerowych - ogólny termin w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), obejmujący różnego rodzaju integracje pomiędzy komputerami i...

Integracja systemów telefonicznych i komputerowych - ogólny termin w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), obejmujący różnego rodzaju integracje pomiędzy komputerami i...

CTI

Integracja systemów telefonicznych i komputerowych - ogólny termin w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), obejmujący różnego rodzaju integracje pomiędzy komputerami i...

Integracja systemów telefonicznych i komputerowych - ogólny termin w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), obejmujący różnego rodzaju integracje pomiędzy komputerami i...

Skrypt diagnostyczny - uporządkowany zestaw pytań w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), z których korzystają pracownicy centrum obsługi użytkowników , aby zadawać właściwe...

Skrypt diagnostyczny - uporządkowany zestaw pytań w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), z których korzystają pracownicy centrum obsługi użytkowników , aby zadawać właściwe...